Subvenció per a la rehabilitació energètica de l’edifici 7B

L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) va aprovar el passat 19 de desembre la concessió d’una subvenció a la Universitat Politècnica de València, per a la rehabilitació energètica de l’edifici 7B del campus de Vera, seu de la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny. Aquesta subvenció s’inscriu en el Programa per a la Rehabilitació d’Edificis Existents (PREE-IDAE) i aconsegueix el 40% de les inversions a realitzar en la reforma de les instal·lacions tèrmiques i els seus subsistemes de distribució, regulació, control i emissió.

Igual que en el cas de les rehabilitacions energètiques dels edificis 7A i 7G, també objecte de subvenció per part de l’IVACE, aquestes inversions resulten fonamentals per a millorar la sostenibilitat de la universitat. D’una banda, permeten optimitzar l’ús dels sistemes de climatització i reduir així els costos energètics; d’altra banda, la moderrnización de les instal·lacions tèrmiques suposa una reducció d’emissions de gasos refrigerants i una millora en la petjada de carboni de la institució.
La sol·licitud, tramitació i gestió d’aquestes ajudes és una tasca que desenvolupa el Servei d’Infraestructures de la UPV.