Organigrama

Vicerectorat de Desenvolupament Sostenible dels Campus
Vicerrectora: Débora Domingo Calabuig

Àrea d’Infraestructures i Gestió d’Espais
Director d’Àrea: Rafael Marín Sánchez

Àrea de Transició Verda
Directora d’Àrea: José Luis Alapont Ramón

Servei d’Infrastructures
Jefe del Servicio: Luis Hernández Escrig

Servei de Manteniment
Jefe del Servicio: Juan Carlos Ureña Lázaro

Unitat de Medi Ambient
Jefa de la Unidad: Cristina Martí Barranco