Servei d’Infraestructures

El Servei d’Infraestructures de la Universitat Politècnica de València és l’encarregat de:

  • Gestionar l’execució de totes les obres i instal·lacions
  • Proporcionar assessorament i informació tècnica
  • Proporcionar el suport per al funcionament de la telefonia fixa i dades i de la telefonia mòbil
  • Proporcionar suport per al correcte funcionament dels aparcaments i sistemes de seguretat
  • Prestar serveis audiovisuals.
  • Sol·licitar mobiliari nou.

I tot això amb l’objectiu d’optimitzar les infraestructures de la universitat.