Servei de Manteniment

El Servei d’Infraestructures de la Universitat Politècnica de València és l’encarregat de: El Servei de Manteniment s’encarrega de realitzar les operacions necessàries per a l’adequat funcionament de les instal·lacions, edificis i infraestructures de la Universitat Politècnica de València així com de l’enjardinament i neteja dels espais urbanitzats. Inclou l’atenció a les infraestructures generals i als edificis de les diverses localitzacions dels campus de Vera, Gandia i Alcoi.