Living Lab – convocatòria de projectes

UPV Living Lab és un laboratori al campus creat amb la finalitat d’accelerar el camí cap a la neutralitat en carboni de la Universitat Politècnica de València i de la ciutat.

Des del Vicerectorat de Desenvolupament Sostenible dels Campus busquem la implicació de la comunitat UPV per a aconseguir-ho. A tal fi, proposem reflexionar sobre com aconseguir descarbonitzar els campus i la ciutat, potenciant la investigació específica i el coneixement propi, però també la col·laboració en xarxa i la participació de tots els agents involucrats en la tasca de millora de l’entorn i el benestar comú.

Aquesta convocatòria pretén fomentar i facilitar el desenvolupament de projectes innovadors dins dels campus, tant a partir de projectes existents com de noves idees; identificar i posar en valor la diversitat de coneixement que es genera en la UPV; incentivar la interacció entre grups d’investigació i altres agents universitaris i urbans; aportar els campus universitaris, com a part de l’espai físic de la ciutat, perquè puguen convertir-se en espais de referència per a l’acció i en models per a la innovació i la neutralitat climàtica.

Consulta la convocatòria completa:

Participa en la convocatòria emplenant aquest formulari.