Àrea de Transició Verda

L’Àrea de Transició Verda desenvolupa les actuacions, programes i iniciatives del Vicerectorat de Desenvolupament Sostenible dels Campus relacionades amb sostenibilitat ambiental i ecologització de la institució. La directora de l’àrea brinda orientació professional i lideratge en l’elaboració de polítiques, la gestió d’accions, i el desenvolupament de projectes relacionats amb els següents àmbits:

 • Mobilitat : desplaçaments als campus, dins dels campus i viatges relacionats amb l’activitat de la comunitat universitària.
 • Eficiència energètica : consums energètics de les edificacions i implementació d’energies renovables.
 • Infraestructura verda : gestió dels jardins, naturalització, biodiversitat i gestió de l’aigua.
 • Gestió de residus.

Objectius

Treballar per la sostenibilitat global de la UPV, optimitzant els recursos disponibles, preservant els entorns naturals i garantint el mínim impacte ambiental. 

Reptes

 • Reforzar las políticas medioambientales.
 • Visibilizar la transversalidad del impacto medioambiental.
 • Generar concienciación y corresponsabilidad en los temas medioambientales.
 • Incluir criterios ambientales en los procesos de compra y contratación universitaria.
 • Optimizar los recursos finitos, principalmente de agua y energía. 

Accions

 • Trabajar con la UMA y la CA para realizar los planes ambientales anuales
 • Impulsar un Plan Verde para la UPV.
 • Desarrollar un Plan de movilidad sostenible.
 • Reforzar alianzas entre instituciones para alcanzar los retos.
 • Promover proyectos que mejoren la capacidad sumidero de carbono.