Unitat de Medi Ambient

La Unitat de Medi Ambient de la Universitat Politècnica de València és l’encarregada de: 

  • Desenvolupar tasques d’informació i sensibilització ambiental. 
  • Gestionar els aspectes ambientals directes i indirectes generats per les activitats universitàries. 
  • Implantar, certificar i mantenir el sistema de gestió ambiental segons la norma ISO 14001 i el reglament EMAS. 

I tot això a fi de controlar i minimitzar l’impacte que la universitat té sobre el medi ambient.