Binomi Ciutat-Universitat: el repte conjunt de la descarbonització

La Universitat Politècnica de València aspira a ser la primera universitat climàticament neutra. Aquest és un gran repte que ha d’aconseguir-se de manera transversal i estratègica en tots els sectors de la institució, implicant a tots els seus actors i sumant esforços de manera conjunta.

Al mateix temps, València s’ha convertit en una de les primeres ciutats europees que ha assumit com a pròpia la Missió europea per a aconseguir la neutralitat climàtica, integrant-la en la seua Estratègia Urbana València 2030 per a construir una ciutat saludable, sostenibles, compartida, pròspera i emprenedora, creativa i mediterrània. 

Sorgeix així l’oportunitat de crear una aliança entre la ciutat i la universitat per a caminar junts cap a la descarbonització. La Universitat Politècnica de València, com a universitat tecnològica líder a Espanya, pot contribuir a aquest esforç col·lectiu des de la seua posició de prestigi ajudant a generar una conscienciació sobre el context que impulse la resposta en el seu àmbit d’influència, formant a tots els seus estudiants en la matèria, preparant-se ella mateixa i ajudant a fer-ho a empreses i administracions públiques del seu entorn, i treballant per a desenvolupar els coneixements i tecnologies nous que seran necessaris. A més, l’objectiu de la UPV és desenvolupar les seues activitats formatives i d’investigació optimitzant els recursos disponibles, preservant els nostres entorns naturals i garantint el mínim impacte ambiental.

El binomi ciutat-universitat es configura com un conveni marc de treball, que recull les col·laboracions ja existents –a través de les càtedres d’empresa i de les diferents estructures d’investigació– i es desenvoluparà mitjançant iniciatives conjuntes que tindran lloc en el LivingLab UPV i podran ser susceptibles de rèplica a la ciutat.

L’extracte de la declaració d’intencions UPV-CIUTAT ‘València Climàticament Neutra en 2030’ signada el 10 de gener de 2022 per l’alcalde la la ciutat i el rector de la UPV recull els següents detalls:

La missió de ser una ciutat climàticament neutra ha de ser, sobretot, la llavor d’un gran pacte per un model de ciutat orientat a la descarbonització. Es tracta d’una tasca que no la pot assolir cap actor individual. És, abans de res, un treball col·lectiu que necessita del concurs de tots els actors perquè es tracta d’un autèntic projecte de ciutat. 

És el moment d’incorporar el vector de la ciència, la investigació i la innovació com a element clau per a desenvolupar el procés de transformació de la ciutat. 

El document recull les aportacions de la col·laboració:

  • En primer lloc, pot aportar coneixements i investigació específica en matèries fonamentals per al model de ciutat.
  • En segon lloc, pot contribuir a desenvolupar una forma i una metodologia de treball orientada a l’experimentació, la innovació i la planificació-acció-aprenentatge; és cert que hi ha moltes coses que ja sabem sobre com ha de ser una ciutat climàticament neutra, però encara queda molt de coneixement per generar pel camí.
  • En tercer lloc, la universitat pot aportar un espai educatiu clau, perquè els professionals del futur treballaran necessàriament en un context de transició a la sostenibilitat que requerirà de coneixements i capacitats específiques.
  • En quart lloc, els campus universitaris són part de l’espai físic de la ciutat i, per tant, tenen un impacte i unes oportunitats de transformació que poden convertir-los en espais de referència per a l’acció i en models per a la innovació i la neutralitat climàtica.
  • En cinqué lloc, la universitat ocupa un espai social de referència i neutralitat que la dota d’una posició privilegiada per a articular noves formes de diàleg i col·laboració entre actors diversos, una qüestió fonamental per a un projecte de la naturalesa de la missió climàtica. 

Tot això convertix el binomi universitat-ciutat en una autèntica palanca de transformació per a avançar en la transició ecològica de la ciutat i la seua neutralitat climàtica. 

Difusió de la iniciativa