UPV Living Lab – presentació

UPV Living Lab és un laboratori al campus creat amb la finalitat d’accelerar el camí cap a la neutralitat en carboni de la Universitat Politècnica de València i de la ciutat.

Antecedents

València ha sigut designada per la Comissió Europea com una de les cent ciutats europees que assumeixen el repte de ser climàticament neutres en 2030. La Missió Climàtica València 2030 facilitarà la investigació i innovació per a la mobilitat neta, l’eficiència energètica i la planificació urbana ecològica, possibilitant la creació d’iniciatives conjuntes, l’augment de les col·laboracions en sinergia amb altres programes, la creació de xarxes de contactes, l’intercanvi de millors pràctiques entre ciutats i el suport per a implicar la ciutadania en la missió. La missió de ser una ciutat climàticament neutra ha de ser, sobretot, la llavor d’un gran pacte per un model de ciutat orientat a la descarbonització.

El Rector de la UPV i l’Alcalde de València han signat una declaració institucional conjunta per a trobar conjuntament les solucions innovadores i accelerar els canvis necessaris per al compliment de la Missió Climàtica. En aquest sentit, el binomi universitat-ciutat apareix com un element fonamental per a la Missió Climàtica València 2030. Per a transformar València cap a la neutralitat climàtica – un requisit per a la prosperitat i el benestar del futur – serà necessari actuar simultàniament en tots els subsistemes urbans i es requerirà de la col·laboració de diversos actors de la societat entorn d’iniciatives interdisciplinàries que transcendisquen indústries i sectors, amb formes innovadores de col·laboració que aprofiten el millor de cada sector i disciplina. 

La UPV aspira a ser la primera universitat espanyola neutra en emissions de carboni i vol aconseguir-ho utilitzant tot el coneixement i la innovació que produeix, i de la mà de tots els membres de la seua comunitat. La Universitat Politècnica de València, com a universitat tecnològica líder a Espanya, pot contribuir a la Missió Climàtica València 2030 des de la seua posició de prestigi ajudant a generar una conscienciació sobre el context que impulse la resposta en el seu àmbit d’influència, formant a tots els seus estudiants en la matèria, preparant-se ella mateixa i ajudant a fer-ho a empreses i administracions públiques del seu entorn, i treballant per a desenvolupar els coneixements i tecnologies nous que seran necessaris. A més, l’objectiu de la UPV és desenvolupar les seues activitats formatives i d’investigació optimitzant els recursos disponibles, preservant els nostres entorns naturals i garantint el mínim impacte ambiental.

UPV Living Lab

Un living lab és un banc de proves reals i un entorn d’experimentació on la comunitat universitària, les usuàries/us i els productors poden co-crear, explorar, experimentar i avaluar innovacions. El seu objectiu és la innovació oberta a través de processos iteratius que estan orientats a crear impacte sostenible. Un living lab es centra en la co-creació, el prototipat ràpid, la prova i l’escalat de solucions, realitzant una labor d’intermediació entre la ciutadania, l’acadèmia, les empreses i l’Administració Pública.

UPV Living Lab permetrà implementar projectes innovadors i bancs de proves (sandbox) al campus de Vera que serà replicable en els barris de València. Serà la llavor per al desenvolupament de projectes estratègics juntament amb la ciutat de València en matèria d’innovació i investigació. 

A tal fi, es recolzarà en instruments existents, com a continguts docents, pràctiques, TFG i TFM, programes de mobilitat, espais de debat i reflexió, etc., alhora que desenvoluparà nous instruments focalitzats en les necessitats identificades conjuntament amb la comunitat universitària i la ciutat.