Campanya de reducció de plàstics

El vicerectorat de Desenvolupament Sostenible dels Campus llança una campanya per a la reducció de plàstics en la UPV. L’objectiu és conscienciar a la comunitat sobre l’ús dels plàstics en els hàbits diaris, amb especial sensibilitat cap a aquells que s’utilitzen en envasos d’un sol ús.

Amb independència de les possibilitats que tenen els materials plàstics per a ser reciclats, el menor impacte ecològic es correspon amb la reutilització dels envasos sense que medie cap consum energètic per a posteriors utilitzacions. L’envasament de botelles d’aigua per a ús individual és un cas notable en l’àmbit del consum general de plàstics, ja que produeix un elevat volum de residus. Solament un 9% del plàstic utilitzat en botelles d’aigua es recicla per a posteriors fabricacions d’envasos.

Els campus de la Universitat Politècnica de València compten amb serveis de cafeteria i restauració, i amb màquines expenedores de begudes i menjar, que són utilitzades diàriament per la comunitat universitària. Reduir el consum d’aigua embotellada en plàstic suposa una contribució mediambiental rellevant: cada botella no fabricada suposa un estalvi energètic.

La campanya de reducció de plàstics de la UPV planteja un repte: estalviar emissions de CO2 col·lectivament i contribuir al ODS 12 que busca garantir modalitats de consum i producció sostenibles. Per a contribuir a aquest repte la universitat llança l’aplicació mòbil UPV Water. Dissenyada per l’empresa Closca i adaptada pel ASIC, l’aplicació ajuda l’usuari a trobar fonts públiques on poder emplenar una botella d’aigua. Cada vegada que un usuari realitza aquesta acció, rep una sèrie de punts. L’aplicació ofereix reptes i premis que s’aconsegueixen mitjançant l’acumulació de punts.

Al mateix temps, l’aplicació facilita informació sobre els beneficis que aqueixes accions d’emplenat aporten al medi ambient. Cada usuari coneix el seu impacte ambiental perquè queda registrat quant plàstic acaba d’estalviar-li al planeta i quant CO2 s’ha deixat d’emetre. Les dades conjuntes de tots els usuaris de la UPV permetran obtindre dades d’estalvi ambiental de la institució.

Per al llançament de la campanya es va obrir un primer repte el premi del qual era una botella exclusiva dissenyada per Closca per a la UPV. En les primeres 12 setmanes l’aplicació va ser descarregada per més de 11.000 usuaris, es van produir més de 4.500 emplenats de botelles en les fonts de la UPV, i es van repartir més de 7.000 botelles. La UPV va aconseguir així reduir en més de 4.000 Kg les emissions de CO₂.

Difusió de la campanya: #UPVPlasticfree #Mylastbottle

Aplicacions mòbils: Android iOS.

Difusió de la campanya