Àrea d’Infraestructures i Gestió d’Espais

L’Àrea d’Infraestructures i Gestió d’Espais desenvolupa les accions, programes i iniciatives del Vicerectorat de Desenvolupament Sostenible dels Campus relatives a l’entorn construït. La direcció d’àrea brinda orientació professional i lideratge en la gestió dels tres següents àmbits:

  • Arquitectura : tot el relacionat amb el disseny, el desenvolupament dels projectes i la inversió en les infraestructures i en l’edificació de la universitat, incloent el seu manteniment.
  • Urbanisme : planificació a llarg termini de l’entorn físic dels campus, incloent el disseny, el desenvolupament dels projectes i la inversió en infraestructures urbanes de la universitat i el seu manteniment.
  • Gestió de l’espai : desenvolupament i gestió d’una política de gestió de l’espai, en un esforç per utilitzar de manera eficient els actius de l’espai físic dels campus.