UI GreenMetric World University Rànquing 2022

La Universitat Politècnica de València se situa en la posició 147 en el món i 8 a Espanya en l’edició 2022 del rànquing UI GreenMetric World University que mesura la sostenibilitat entre un total de 1050 institucions de més de 85 països.

El rànquing considera 56 indicadors d’acord amb sis categories ponderades: Entorn i Infraestructura (15%), Energia i Canvi Climàtic (21%), Residus (18%), Aigua (10%), Transport (18%) i Educació (18%). Així, la UPV se situa en la posició 80 en relació a la gestió de residus, en la posició 92 en relació a l’educació mediambiental i en la posició 103 en accions energètiques i de lluita contra el canvi climàtic.

Amb aquest resultat, la UPV millora en 39 posicions en el rànquing respecte de l’any 2021 i obté millor puntuacions en les categories d’Entorn i Infraestructura, Energia i Canvi Climàtic, Transport i Educació. L’any anterior, la institució ja havia millorat en 51 posicions, la qual cosa suposa una escalada de 90 posicions en els últims dos anys.

La constant millora dels indicadors de sostenibilitat de la UPV és una labor que desenvolupa la Unitat de Medi Ambient. El treball de gestió de les dades per a poder optar a aquest rànquing és assistit per el Centre de Gestió de la Qualitat i del Canvi de la universitat.

Les puntuacions en cadascun dels indicadors queden detallats a continuació.