Petjada de carboni de la UPV en 2021

La UPV va registrar la seua petjada de carboni (PC) de 2021 el passat 8 de novembre de 2022 i les dades han sigut actualitzats recentment en la web del Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Les xifres de l’últim registre consoliden la tendència a la baixa de la PC de la institució i evidencien algunes dades significatives.

La UPV compta amb la seua PC inscrita des de 2014. Per a això, la Unitat de Medi Ambient segueix les indicacions facilitades pel ministeri: en primer lloc, s’utilitza la calculadora de ‘Petjada de carboni d’una organització. Abast 1+2’ i posteriorment, s’elabora el preceptiu ‘Pla de reducció i informes de seguiment’, que inclou tant les mesures de reducció de PC plantejades l’any anterior com els objectius de reducció de l’any següent. A continuació, la PC inscrita ha de verificar-se, procés que la UPV obté sense nous tràmits gràcies a comptar amb el segell de gestió ambiental EMAS que garanteix, a través de les seues auditories periòdiques, la validesa de les dades i càlculs registrats.

A més, quan una organització demostra una progressió continuada en la reducció de la seua PC, obté el segell ‘CALCULE+REDUÏSC’. Així, la UPV va obtenir el segell ‘CALCULE’ en 2014, i el segell ‘CALCULE+REDUÏSC’ en 2018.

Les dades de la HC de 2021 reforcen l’excel·lent gestió ambiental de la UPV:

La UPV és l’única universitat pública espanyola amb certificat europeu de gestió ambiental EMAS (des de 2009).

La UPV va ser la primera universitat pública espanyola a registrar la seua petjada de carboni en 2014

La UPV va ser la primera universitat pública espanyola a obtenir el segell ‘CALCULE+REDUÏSC’ en 2018

La UPV és la universitat pública amb menor petjada de carboni verificada per persona en 2021

Més detalls sobre les emissions atmosfèriques de la UPV: ací

Més detalls sobre la gestió ambiental de la UPV: ací