Consums energètics i mesures de contenció

Tal com es va informar en el passat Consell de Govern del 29 de setembre, la Universitat Politècnica de València està fent front a unes despeses energètiques elevades que superen àmpliament l’import pressupostat per a 2022 . (Pots consultar l’informe al peu d’aquesta notícia).

La situació actual obliga a prendre mesures de contenció de la despesa que se sumen a les contínues actuacions i inversions en matèria d’eficiència energètica.

En aquest sentit, el Vicerectorat de Desenvolupament Sostenible dels Campus ha donat les següents instruccions:

  • A partir de 6 d’octubre de 2022, la climatització solament funcionarà de 10.00 h a 18.30 h . Aquesta instrucció suposarà un estalvi aproximat de 5.000 €/dia.
  • A partir del dilluns 10 d’octubre de 2022, no hi haurà climatització en cap espai del campus. Aquesta instrucció suposarà un estalvi aproximat de 16.000 €/dia.

Aquestes mesures s’aplicaran en els tres campus de la UPV, amb excepció d’aquells espais i instal·lacions amb requeriments o funcionalitats especials.