XXXI Jornades CRUE-Sostenibilitat

El Vicerectorat de Desenvolupament Sostenible dels Campus va acudir a la comissió sectorial CRUE-Sostenibilitat celebrada el 19, 20 i 21 d’octubre, en la Universitat de Granada. La temàtica principal d’aquest esdeveniment ha estat la “universitat, cultura i patrimoni sostenible “.

En aquestes jornades, més de 170 representants de totes les universitats espanyoles han debatut sobre temes tan diversos i actuals com la Avaluació de la Sostenibilitat Universitària, Millores Ambientals en Edificis Universitaris, Participació i Voluntariat, Prevenció de Riscos Laborals, Sostenibilizació Curricular, Universitat i Mobilitat Sostenible, Universitats Saludables, Urbanisme Universitari i Sostenibilitat, i Polítiques de Gènere.

La cap de la Unitat de Medi Ambient de la UPV, Cristina Martí Barranco, és la coordinadora del grup d’Avaluació de la Sostenibilitat Universitària ‘ la sessió de treball del qual va tenir lloc el 20 d’octubre a la vesprada.

El Ple de la Comissió Sectorial de Crue-Sostenibilitat ha aprovat el següent manifest:
Manifest de les XXXI Jornades de Crue-Sostenibilitat ‘Universitat, cultura i patrimoni sostenible’