- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaConcierto Grupo Cámara

Sala d'exposicions del Rectorat

POLINIZA DOS Trobada d'Art Urbà

Novembre Festival de Jazz - UPV

Aules de Cultura UPV

PAC

CINEMA: Dijous de pel·lícula

En Acció

Hall Solidari

Música UPV

Prime the Animation

ÀGORA SOUND

FICAECultura Campus d'Alcoi

Cultura Campus de Gandia

Agenda UPV

Descomptes culturals

 
06/04/18
Notícia
Taller experimental: Estructures desplegables d'Emilio Pérez Piñero (PAC 2018)

Data: Del 16 al 19 d'abril del 2018
Lloc: Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports. ETSECCP UPV (edifici 4H)
Inscripció a través del CFP

Entre altres, podem considerar com a estructures singulars aquelles que no responen a una tipologia convencional, i que tenen o poden tenir tant grans llums com geometries complexes. En aquest context, l'obra d'Emilio Pérez Piñero, desconeguda per a molts i poc divulgada en els camps de l'arquitectura i l'enginyeria, pot considerar-se d'especial transcendència en aquesta segona dècada del segle XXI, més de mig segle després d'haver sigut dissenyats i construïts alguns dels seus projectes més coneguts.

La influència que Pérez Piñero ha tingut sobre arquitectes i enginyers coetanis i posteriors, com Buckmister Fuller, el grup Archigram, Félix Candela o Norman Foster, és considerable. Els seus dissenys modulars i desplegables, juntament amb cobertes per a exposicions itinerants, teatres ambulants i cobertures industrials, constitueixen vertaderes metàfores de la modernitat, i donen lloc a espais intuïtius i atemporals que tenen gran transcendència en l'arquitectura actual.

Són arquitectures neutres i transparents que aprofiten al màxim l'energia de la naturalesa, en les quals el rigor geomètric i la neteja de línies fan de l'objecte arquitectònic una vertadera obra d'art. No hi ha res accessori, i la forma es revela com a pura estructura. Si a això afegim la seua capacitat de moviment, s'obtenen autèntiques estructures vives en les quals forçosament cal considerar la quarta dimensió: el temps.

La temàtica del curs se centra en l'acostament a les estructures singulars percebudes com a generadores del fet arquitectònic, fent especial èmfasi en els sistemes modulars i transformables com a definitoris de l'arquitectura atemporal, no lligada a un entorn, sinó que, basada en la generalització de l'ús de l'acer i els metalls lleugers, aprofita les seues característiques per a convertir-se en nòmada, sense deixar de pensar en el camp de les estructures de grans llums. L'estudi se centra en el període comprès des de mitjan segle XX fins als nostres dies.

Objectius

  • Introduir l'alumna o alumne en el món de les estructures no convencionals en general, i de les modulars i transformables en particular.
  • Donar a conèixer a les persones assistents les tipologies que són més habituals en el camp de les estructures de grans llums, i relacionar-les amb exemples concrets ja construïts.
  • Presentar les problemàtiques més freqüents que es presenten en escometre projectes de grans estructures de coberta, així com les formes més usuals d'afrontar-les.
  • Aconseguir durant el desenvolupament del curs despertar en l’alumnat l'interès per aquest important camp de l'arquitectura i l'enginyeria.

Inscripció

https://www.cfp.upv.es/formacion-permanente/cursos/estructuras-singulares--emilio-perez-pinero_idiomava-cid60746.htmlMés informació

http://www.perezpinero.org/
https://twitter.com/fundacionepp


EMAS upv