- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCultura Campus d'Alcoi

Cultura Campus de GandiaFormación

Aules de Cultura UPV

Espacio N-1

PC_ACTS

Prime the Animation!

Novembre Festival de Jazz

Música UPV

Cine Dijous de pel·lícula

POLINIZA DOS Trobada d'Art Urbà

Residencia artística

Mundos por venir

Red Espacios Expositivos UPV

Agenda UPVSala d'exposicions del Rectorat

PAC

Hall Solidari

En Acció

ÀGORA SOUND

 
PC_ACTS 2023
Propuestas Culturales de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad

 

El Àrea de Acció Cultural UPV dona a coneixer els 26 projectes seleccionats en PC_ACTS 2023

 

El comité de selecció de la convocatòria PC_ACTS 2023, la iniciativa de l’Àrea d’Acció Cultural de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha triat un total de 26 propostes culturals relacionades amb art, ciència, tecnologia i/o societat, que es desenvoluparan , amb el seu suport, durant el present 2023.

Ara, una vegada seleccionades les propostes, l’Àrea d’Acció Cultural contactarà amb els responsables de cadascuna de elles per a transmetre’ls com accedir a la dotació econòmica assignada.

PC_ACTS 2023 ressalta la vinculació de les propostes seleccionades als objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) establits per les Nacions Unides en la seua agenda 2030.

 

D’aquesta manera, es pretén impulsar grups que relacionen art, ciència, ciutadania y qualsevol altra temàtica que requereix la connexió de solucions estètiques, científiques y socials, propugnant propostes inclusives y transformadores que afavorisquen les ODS.

Resolució

 

1.Resolución PC_ACTS

 

 

Dades de participació:

64 sol·licituds presentades, 2 rebutjades, 26 seleccionades, cost de realització 31.533 euros

Seleccionades:

13 dones (36 sol·licituds) , 13 homes (26 sol·licituds) 

9 estudiants (20 sol·licituds) / 12 PDI (30 sol·licituds) / 3 PAS (10 sol·licituds) / 2 altres (2 sol·licituds, son personal investigació)

1 Alcoi(3 sol·licituds)/ 1 Gandia (5 sol·licituds)/ 24 Vera (54 sol·licituds)

  

------ 

 

Termini de presentació : Del 30 de setembre al 30 de novembre 2022

S'obri la convocatòria de PC_ACTS 2023 per a la totalitat de membres de la comunitat universitària que proposen activitats culturals relacionades amb l’art, la ciència, la tecnologia o la societat, durant l’any 2023.

És objectiu de PC_ACTS incentivar la cultura en els àmbits de la docència, la recerca i la gestió de la Universitat Politècnica de València, en línia amb el que proposa l'Agenda 2030: «una visió integradora i holística que supere la compartimentació del coneixement i treballe de manera transdisciplinària per a aconseguir un objectiu comú: transformar el nostre món». D’ací el desig d'impulsar grups que relacionen art, ciència i ciutadania, o temàtiques que requerisquen la connexió de solucions estètiques, científiques i socials, formulades com a propostes inclusives i transformadores relacionades amb els ODS (objectius de desenvolupament sostenible i inclusiu) de l'Agenda 2030, i que al seu torn funcionen com a planter per a assenyalar noves dimensions culturals en les polítiques de desenvolupament sostenible.

Bases d'inscripció.pdf


EMAS upv