- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCultura Campus d'Alcoi

Cultura Campus de GandiaFormación

Aules de Cultura UPV

Espacio N-1

PC_ACTS

Prime the Animation! 10

Novembre Festival de Jazz - UPV

Música UPV

Cine Dijous de pel·lícula

POLINIZA DOS Trobada d'Art Urbà

Residencia artística

Red Espacios Expositivos UPV

Agenda UPVSala d'exposicions del Rectorat

PAC

Prime the Animation. Histórico

Cine Dijous de pel·lícula. Histórico

Novembre jazz. Histórico

Mundos por venir

Hall Solidari. Histórico

En Acció

ÀGORA SOUND

 
Banda sinfónica
Actividad gratuita y convalidable con 3 créditos ECTS

Des de la seua fundació, la Banda Simfònica de la UPV ha inclòs en la seua programació habitual els concerts de Nadal i de Primavera, i ha dut a terme, així mateix, col·laboracions amb diverses entitats. Això li ha permès alternar la música moderna o la sarsuela, juntament amb altres estils propis de les bandes simfòniques. Els concerts solen fer-se a l'Auditori Alfons Roig de la Facultat de Belles Arts de València.

Director: Francisco José Valero

Dades de contacte: bandasinfonica@upv.es

http://bandasinfonica.webs.upv.es/

https://www.facebook.com/bandaupv/

http://www.franciscovalero.es/

 

Horari d'assajos: Dijous de 16.30 a 21.00 h

Lloc: Nau d'assajos (edifici 9F)

 

Activitat gratuïta i convalidable amb 3 crèdits ECTS


EMAS upv