- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaSala d'exposicions del Rectorat

POLINIZA DOS Trobada d'Art Urbà

NOVEMBRE: Festival de Jazz

Aules de Cultura UPV

PAC

CINEMA: Dijous de pel·lícula

En Acció

Hall Solidari

Música UPV

Prime the Animation!

ÀGORA SOUND

FICAECultura Campus d'Alcoi

Cultura Campus de Gandia

Agenda UPV

Descomptes culturals

 
Exposicions 2016-2017

Repensat i fet

INAUGURACIÓ: 13 juny del 2017 a les 10.00 h
del 13 de juny al 25 de juliol del 2017

Cada dos anys, la Universitat Politècnica de València organitza la Fira dels Invents amb l’objectiu d’acostar a tota la societat la recerca que du a terme als laboratoris. L’exposició reuneix una vintena de productes, prototips i models desenvolupats en els departaments, instituts i centres de la universitat..

Amb el títol «Repensat i fet», la mostra ofereix la possibilitat de conèixer de prop el treball d’investigadors i alumnes de la UPV en àmbits com l’aeronàutica, l’automoció, les noves aplicacions per a dispositius mòbils, la química, la construcció, les tecnologies per a la salut o l’agroalimentació, entre altres. A més, obri les portes als futurs investigadors, ja que també s’hi mostren els dos projectes guanyadors del concurs Petits Grans Invents 2017, en el qual participen alumnes d’ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà.

La Fira dels Invents és un esdeveniment que promou la Universitat Politècnica de València en el qual col·labora la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat.

http://www.info.upv.es/feriainventos/

Veure vídeo - Veure vídeo UPV TV - Veure Notícia - Galeria d'imatges - Veure dossier

 

WOMEN IN WORK. Dona, art i treball en la globalització

del 7 de març al 19 de maig de 2017 PRORROGADA fins al 31 de maig

La globalització no ha sigut capaç de superar l’antiga ordenació de les esferes socioeconòmiques definides per la divisió sexual del treball productiu i reproductiu. Molt al contrari, si bé la dona s’ha incorporat al mercat laboral productiu de forma massiva, no ha deixat de realitzar les tasques reproductives invisibles (el treball de cura que permet la reproducció de la vida).

Les dones accedeixen al mercat laboral de forma asimètrica respecte als homes, a causa principalment de l’“impost reproducti”. Un altre problema és l’augment del treball gratuït i la segregació del mercat global de treball, així com la feminització de la pobresa.

L’exposició “Women in Work. Dona, art i treball en la globalització” ofereix una revisió d’algunes practiques artístiques que des dels anys 1990 a Espanya i a nivell internacional han abastat i abasten aquesta temàtica.

L’exposició es compon de cinc seccions:

  1. Projectes: Circuits de gènere en l'era global, crítica feminista i algunes subversions de l'economia. Coordinació: Mau Monleón
  2. Cicle de vídeo: Working. Enfront del monopoli masclista de la cultura. Coordinació: Mau Monleón, Dionisio Sánchez i Valentina Paz Henríquez 
  3. Cicle de vídeo: Feminismes, dona i treball a Galícia. Coordinació: Ánxela Caramés
  4. Cicle de vídeo: El nostre orgull, la nostra lluita. [Sobre les dones treballadores peruanes]. Coordinació: Valentina Paz Henríquez 
  5. Projectes gràfics: Dona, no m'agrada quan calles. Moviment estudiantil i lluita feminista a Xile [Nucli d'Estudis Gràfica Política i Moviment Estudiantil a Xile]. Coordinació: Carolina Olmedo Carrasco i Javiera Manzi

Veure vídeo - Veure Notícia - Veure Notícia UPV TV - Galeria d'imatges - Ver catàleg

 

EN ACCIÓ [2]

del 25 de gener al 23 de febrer del 2017

Exposició a favor de Valencia Acoge, amb una col·laboració de 63 artistes de la UPV i una donació de 153 obres amb preus a la venda des d'1 €. L'exposició s'obrirà al públic el 25 de gener, fins al 23 de febrer. Només a partir del 13 de febrer es posaran a la venda totes les obres exposades. Entre les peces que formen l'exposició tenim aquarel·les, llenços, escultures, fotografies, gravats i llibres d'artista, i també s'oferiran publicacions de l'Àrea d'Activitats Culturals a preus simbòlics (llibres, DVD i CD).

Valencia Acoge és una associació totalment independent de qualsevol altra associació, sindicat, partit, organisme, administració, etc. Després de més de deu anys de treball i després de múltiples avatars, l'associació s'ha fet el seu propi espai dins del panorama d'ONG per a la defensa de la igualtat i els drets dels immigrants. La motivació principal que uneix les persones integrants de València Acull, al marge d'ideologies, és la defensa dels drets de les persones estrangeres al nostre país. Especialment ens identifiquem amb l'estipulat en la Declaració Universal dels Drets Humans, subscrita per l'estat espanyol. Hem d'exigir la seua aplicació, que així mateix ha d'inspirar l'actuació de l'administració en tots els seus camps, i denunciar la hipocresia dels estats occidentals a l'hora de complir les obligacions que comporta la firma d'acords internacionals.

Veure vídeo - Veure vídeo de la venda d'obres - Notícia UPV TV - Veure Notícia - Galeria d'imatges

 

RESTAURA 3.0

del 4 d'octubre del 2016 al 13 de gener del 2017.

L'escenari professional del restaurador o restauradora ha canviat substancialment en les últimes dècades. Amb la implementació de tecnologies avançades, l'expertització de les intervencions artístiques ha arribat a nivells inimaginables. Aquestes noves formes de col·laboració interdisciplinàries han permès de forma progressiva compartir i integrar la informació generada amb l'actual societat 3.0.

La formació dels professionals en conservació del patrimoni suposa un pilar fonamental en la base del nostre marc cultural. Al Departament de Conservació i Restauració de Béns Culturals de la Universitat Politècnica de València s'ha perseguit des del seu origen, fa 25 anys, la formació de personal especialista qualificat i competent, i se’ls ha transmès inquietud, curiositat i sensibilitat per la salvaguarda del patrimoni. Així mateix, s'han intentat seguir atentament les transformacions socioculturals que s'han anat produint, adaptant-les a les exigències i necessitats formatives de cada moment.

La mostra “Restaura 3.0” és un exemple clar on s'estableix una perfecta harmonia entre obra primigènia, nous materials i noves tècniques d'intervenció, que comparteix amb l'espectadora i l’espectador solucions evolucionades i resultats intel·ligibles.

Veure vídeo - Veure catàleg - Noticia - Notícia UPV TV - Galeria d'imatges

 


EMAS upv