- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCultura Campus d'Alcoi

Cultura Campus de GandiaFormación

Aules de Cultura UPV

Espacio N-1

PC_ACTS

Prime the Animation! 10

Novembre Festival de Jazz - UPV

Música UPV

Cine Dijous de pel·lícula

POLINIZA DOS Trobada d'Art Urbà

Residencia artística

Red Espacios Expositivos UPV

Agenda UPVSala d'exposicions del Rectorat

PAC

Prime the Animation. Histórico

Cine Dijous de pel·lícula. Histórico

Novembre jazz. Histórico

Mundos por venir

Hall Solidari. Histórico

En Acció

ÀGORA SOUND

 
Grup de cambra
Activitat gratuïta i convalidable amb 3 crèdits ECTS

El Grup de Cambra està format per diversos subgrups de totes les famílies instrumentals, en els quals es treballa amb tots els estils musicals. Es formen des de duos fins a octets i s'assaja per a oferir dos concerts anuals dins de la programació cultural de la Universitat. Els assajos es concentren en les vesprades dels dimecres i el matí dels divendres, a l'Auditori Alfons Roig i a la nau d'assajos, edifici 9F.

Director: Francisco José Valero

Dades de contacte: grupocamara@upv.es

 

http://www.franciscovalero.es/

Horari d'assajos: Dimecres de 15.00 a 21.00 h

Lloc d'assajos: Auditori Alfons Roig. Facultat de Belles Arts.

 

Activitat gratuïta i convalidable amb 3 crèdits ECTS


EMAS upv