Reunió CRUE-Sostenibilitat

El Vicerectorat de Desenvolupament Sostenible dels Campus va acudir a la comissió sectorial CRUE-Sostenibilitat celebrada el 2 i 3 de juny, en la Universidad Rey Juan Carlos a Aranjuez. La temàtica principal d’aquest esdeveniment ha estat la integració dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en la formació universitària, amb la finalitat d’avançar en la recerca i en el desenvolupament de programes d’intervenció perquè la sostenibilitat impregni totes les esferes de la docència.

La cap de la Unitat de Medi Ambient de la UPV, Cristina Martí Barranco, és la coordinadora del grup de ‘Avaluació de la Sostenibilitat Universitària ‘ la sessió de treball del qual va tenir lloc el 2 de juny a la vesprada. El Ple de CRUE-Sostenibilitat va aprovar el següent manifest.