- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCultura Campus d'Alcoi

Cultura Campus de GandiaFormación

Aulas de Cultura UPV

Espacio N-1

PC_ACTS

Prime the Animation! 10

Novembre Festival de Jazz - UPV

Música UPV

Cine Dijous de pel·lícula

POLINIZA DOS Trobada d'Art Urbà

Residencia artística

Red Espacios Expositivos UPV

Agenda UPVSala d'exposicions del Rectorat

PAC

Aulas de Cultura. Histórico

Prime the Animation. Histórico

Cine Dijous de pel·lícula. Histórico

Novembre jazz. Histórico

Hall Solidari. Histórico

En Acció

ÀGORA SOUND

 
Aula de poesía en castellano: Polimnia 222
Área de Actividades Culturales Menu Aulas de Cultura UPV 2021 - 2022 Aula de poesía en castellano: Polimnia 222  ...
Inscripción cerrada


Professora: Pilar Verdú

 

Data: Des del 15 d'octubre de 2019 fins al 26 de maig de 2020
Lloc: Aula Pedro Coca de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny

Horaris: els dimarts (60 hores presencials)
del 15/10/19 fins al 28/01/20 de 18:00 a 20:30
del 04/02/20 fins al 26/05/19 de 18:00 a 20:00

Inscripcions obertes a través de la pàgina web del CFP

El taller pretén ser un punt de trobada de persones aficionades a la poesia i a l’escriptura. Es treballen les estratègies més adequades per a millorar el criteri lector i perfeccionar els poemes. En la primera part de cada sessió s'imparteixen els coneixements teòrics necessaris amb l’ajuda d’exercicis pràctics, i en la segona es lligen els poemes per a comentar-los en comú. També s'insisteix en la lectura expressiva amb vista a possibles recitals.

L'objectiu és crear un espai on les persones interessades puguen millorar els seus coneixements de poesia espanyola i hispanoamericana; conèixer els poetes més representatius, tant clàssics com actuals, i avançar en el territori de la creació poètica personal. A més, el taller pretén ser un lloc en el qual les persones aficionades a la poesia puguen compartir les seues experiències, les seues inquietuds literàries i conèixer els poetes que cada any imparteixen en el nostre taller classes magistrals i recitals dels seus poemes.

Preu:

5,00 € - Alumne de Grau (tases de gestió)
60,00 € - Alumne UPV
60,00 € - Alumni UPV
60,00 € - Personal UPV
100,00 € - Públic en general

 

Contacte: cultura@upv.es (Lola Gil i Montse Martínez)


EMAS upv