València, Capital Verda Europea 2024

La ciutat de València ho ha aconseguit: és la Capital Verda Europea 2024, un títol que ostenta actualment Grenoble (França) i que heretarà Tallin (Estònia) el 2023. Amb aquest guardó, la Unió Europea reconeix l’esforç realitzat per les ciutats guanyadores i promou, durant un any complet, accions que afavoreixen el medi ambient i la sostenibilitat.

La capitalitat verda europea, projecte promogut per l’Ajuntament de València, ha comptat des del primer moment amb el suport de la UPV. El rector de la institució, José E. Capilla, s’ha congratulat d’aquesta consecució, un orgull per als valencians i les valencianes.

“El tàndem universitat-ciutat, una aliança entre l’Ajuntament de València i la UPV, és un exemple de compliment de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 17: l’aliança entre institucions per avançar cap a una societat sostenible i respectuosa amb el nostre entorn. La declaració de València com a Capital Verd Europea 2024 reflecteix la història d’una societat que fa dècades que aposta per la sostenibilitat, i és el resultat d’un gran treball conjunt.”

“Tot es va iniciar a la FAO, amb la declaració al Regadiu històric de l’Horta de València com a Sistema Important del Patrimoni Agrícola Mundial (SIPAM), candidatura presentada per l’Ajuntament de València en col·laboració amb la Universitat Politècnica de València i la posterior creació del living lab, el laboratori ‘vivent’ en què es provar innovacions de cara a la nostra missió conjunta de ser climàticament neutres el 2030. Seguirem treballant de la mà, Ajuntament i Universitat Politècnica de València, perquè aquesta història d’innovació i de sostenibilitat sigui també la història dels nostres fills i filles”.

Al mes de maig, Brussel·les va comunicar a l’Ajuntament de València que la ciutat havia estat seleccionada com a candidata oficial per ser Capital Verd Europea, ja que va superar amb èxit els 12 indicadors de sostenibilitat exigits per aquesta convocatòria. I al juliol, la Comissió Europea va anunciar que València era finalista a l’European Green Capital Award, juntament amb la italiana Cagliari, la capital de Sardenya.

Llançat per la Comissió Europea sota el nom “Ciutats verdes – aptes per a la vida”, aquest títol anual premia les àrees urbanes amb més de 100.000 habitants mostrant un compromís seriós quan es tracta de temes socials i ambientals, tenint en compte que més de dos terços dels ciutadans europeus ara viuen en ciutats.