Segell d’excel·lència EUR-ACE

Un gran nombre de titulacions oferides per la Universitat Politècnica de València estan certificades amb el segell d’excel·lència internacional EUR-ACE, que acredita que els estudis compleixen àmpliament amb les exigències professionals en l’àmbit de l’enginyeria.

Aquest segell el concedeix l’European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE), i en el procés de certificació participen tant l’Institut de l’Enginyeria d’Espanya (IIE) com l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), a través del seu programa de Segells Internacionals de Qualitat (SIC).

El valor

  • És reconegut internacionalment i facilita la mobilitat acadèmica i professional.
  • Per als estudiants d’enginyeria i graduats, garanteix que el programa amb la certificació EUR-ACE compleix amb alts estàndards europeus i internacionals i és reconegut pels ocupadors a Europa.
  • Per als ocupadors, assegura que el coneixement, la comprensió i les capacitats pràctiques dels candidats compleixen amb els estàndards internacionals de l’educació en enginyeria.
  • Per a les universitats, és una verificació addicional de l’alta qualitat de l’educació en els graus d’enginyeria i proporciona un incentiu perquè els futurs alumnes puguen triar un programa amb aquest certificat.

Titulacions de la UPV amb el segell EUR-ACE

Característiques

  • Abasta totes les disciplines d’enginyeria i perfils, és reconeguda internacionalment i facilita la mobilitat acadèmica i professional.
  • Li dona valor internacional i el reconeixement de la qualificació d’enginyeria, i s’atorga als programes que complisquen els estàndards de resultats del programa.
  • Respecta la gran diversitat de l’educació en enginyeria en l’espai europeu d’educació superior.
  • S’ha creat un sistema de qualitat per als programes de grau d’enginyeria acreditats que comparteixen objectius i punts de vista comuns.

L’agència ENAEE

ENAEE és l’organisme europeu encarregat d’atorgar l’autorització a les agències d’acreditació per a concedir el segell EUR-ACE en primer i segon cicle dels programes d’enginyeria que s’hagen acreditat. Els membres d’ENAEE són agències i organitzacions professionals amb interès en l’educació i la formació de professionals de l’enginyeria.

La implementació del sistema d’EUR-ACE va començar en 2007, amb l’adjudicació de les primeres etiquetes. Des de llavors, ENAEE ha acreditat prop de 2.000 programes en més de 20 països.