Programes i Iniciatives

Convocatòria DINT_24

El Vicerectorat d’Organització d’Estudis, Qualitat i Acreditació i Llengües, llança les ajudes DINT-24, per a la dinamització i internacionalització dels estudis de màster universitaris. Des del VECAL hem preparat la convocatòria DINT-24 amb la finalitat de Potenciar l’acostament dels estudiants …

Llegir més

Pla Linguae 23

La UPV està compromesa amb la formació global dels seus estudiants i amb l'èxit de la seua incorporació al mercat laboral. La formació i acreditació en llengües forma part d'aquest compromís. Com a part de les polítiques orientades a millorar …

Llegir més

Política i Objectius de Qualitat de la UPV

La Universitat Politècnica de València, és una universitat dinàmica i compromesa amb la formació, la investigació i la transferència de coneixement al més alt nivell. Amb vocació de servei al nostre entorn des d’una perspectiva innovadora, oberta i global, destacant …

Llegir més

Convocatòria DINT23

El Vicerectorat d’Organització d’Estudis, Qualitat, Acreditació i Llengües llança les ajudes DINT-22, per a la dinamització i internacionalització dels estudis de màster universitaris.

Llegir més

Programes Acadèmics de Recorreguts Successius (PARS)

Els PARS programes acadèmics de recorreguts successius, són programes acadèmics oferits per la UPV que es poden triar directament en la preinscripció de grau, per a realitzar un grau i un màster -de la branca d’enginyeria i arquitectura- de manera …

Llegir més

Segells Internacionals de Qualitat en les titulacions de la UPV

Un dels principals compromisos de la Universitat Politècnica de València (UPV) és l'educació de qualitat, un repte en el qual tots els membres de la UPV estan involucrats. D'ací l'esforç permanent de la institució a acreditar també internacionalment els seus …

Llegir més

Actualització de competències transversals

Hem treballat de manera coordinada amb l’Institut de Ciències de l’Educació en la reducció de les competències transversals comunes a tots els títols de la UPV. El projecte consisteix a passar de les 13 competències actuals a 5 dimensions competencials …

Llegir més

Nou model Docentia

S’està abordant un canvi substancial en el model d’avaluació de l’activitat docent amb dos objectius: el primer i principal és simplificar l’índex per transformar-lo en un model senzill i comprensible que aporte transparència i oriente adequadament la labor del professorat …

Llegir més

Pla Linguae

La UPV està compromesa amb la formació global dels seus estudiants i amb l’èxit de la seua incorporació al mercat laboral. La formació i l’acreditació en llengües formen part d’aquest compromís. Com a part de les polítiques orientades a millorar …

Llegir més

Nomenclatura multilingüe de la UPV

Impulsem aquesta aquesta nomenclatura multilingüe de la UPV, que té com a objectiu col·laborar en l’estandardització de la terminologia que es fa servir a la institució en valencià, castellà i anglès. S'hi inclouen més de 500 denominacions relacionades amb l’organització …

Llegir més

Convocatòria DINT22

El Vicerectorat d'Organització d'Estudis, Qualitat i Acreditació i Llengües, llança les ajudes DINT-22, per a la dinamització i internacionalització dels estudis de màster universitaris.

Llegir més