Segells Internacionals de Qualitat en les titulacions de la UPV

Un dels principals compromisos de la Universitat Politècnica de València (UPV) és l’educació de qualitat, un repte en el qual tots els membres de la institució estan involucrats. 

Apostar per l’educació de qualitat suposa, entre altres beneficis: atraure als millors expedients d’accés, rebre més alumnes estrangers, oferir dobles titulacions internacionals i aconseguir una millor ocupabilitat dels seus egressats.

En aqueixa línia, la UPV ha optat per la certificació de gran nombre de les seues titulacions de grau i màster a través de segells internacionals de qualitat, específics per a cadascun dels diferents àmbits professionals impartits en els seus tres campus.

.

Acreditacions internacionals actuals

Segell d’excel·lència EUR-ACE

Acredita que els estudis compleixen àmpliament amb les exigències professionals de l’enginyeria. Aquest segell el concedeix la reconeguda agència European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE), a través de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA).

Llegir més

Segell d’excel·lència EURO-INF

Reconeix que els estudis compleixen àmpliament amb les exigències professionals en l’àmbit de la informàtica. El segell EURO-INF ho atorga l’agència European Quality Assurance Network for Informatics Education (EQANIE).

Llegir més

Acreditació ABET

ABET és una associació sense ànim de lucre que acredita estudis universitaris en l’àmbit de les ciències aplicades, la informàtica, l’enginyeria i la tecnologia. Suposa la garantia que els estudis en qüestió compleixen àmpliament amb el requerit per les respectives professions.

Llegir més

EQAS-Food

El segell de qualitat alimentària d’EQAS s’atorga als programes de grau i màster que compleixen amb els procediments, criteris i estàndards d’EQAS. La qualitat dels programes de grau en ciència i tecnologia dels aliments, segons la ISEKI Food Association (IFA), es deriva d’un procés de qualificació en funcionament, la interacció dels seus elements i el nivell d’assoliment dels objectius.

Llegir més