Qui som

Vicerectorat d’Organització d’Estudis, Qualitat, Acreditació i Llengües

Vicerectora: María del Val Segarra Oña, catedràtica d’Organització de Empreses, Enginyera Industrial (ETSEI) i Enginyera d’Organització Industrial (EPSA), i Dra. en Gestió d’Empreses per la UPV

Àrea dOrganització d’Estudis
Directora de Àrea: Sara Blanc Claver, professora titular d’universitat i Dra. en Informàtica per la UPV

Àrea de Qualitat
Director de Àrea: José Miguel Montalva Subirats, professor contractat i doctor del Departament d’Enginyeria de la Construcció i Projectes

Àrea de Llengües
Director de Àrea: Luis Gaspar Miret Pastor, professor titular del Departament d’Economia i Ciències Socials. Doctor en Gestió d’Empreses

Secretària de Direcció
María Jesús Juan Chicharro