Àrea de Gestió de Títols

L’Àrea de Gestió de Títols és responsable del procés d’aprovació i verificació de totes les titulacions oficials de grau i màster de la nostra Universitat, i és la interlocutora entre els nostres centres, escoles i departaments, i el Ministeri d’Universitats i Agències de Qualitat.

El nostre objectiu és proporcionar suport, assessorament i acompanyament al procés de creació de noves titulacions i modificació de les actuals, tot impulsant el disseny de títols amb valor significatiu i rellevant.