Vicerectorat d’Organització d’Estudis,
Qualitat, Acreditació i Llengües

Vicerectorat d’Organització d’Estudis, Qualitat, Acreditació i Llengües

El Vicerectorat d’Organització d’Estudis, Qualitat i Acreditació i Llengües s’encarrega del disseny, la gestió i l’assegurament de la qualitat de les titulacions oficials i dels programes institucionals de la UPV. A més, és el responsable de la política lingüística de la Universitat. S’estructura en tres àrees: Estudis, Qualitat i Llengües, de la qual depenen el Centre de Llengües i el Servei de Promoció  i Normalització Lingüística; a més, treballem estretament amb el Servei d’Avaluació de la Qualitat i Prospectiva, SEPQ.

Àrees

Comptem amb equips altament qualificats per al desenvolupament dels nostres objectius

Àrea d’Estudis

La missió de l’Àrea és impulsar i gestionar la transformació dels nostres títols cap a la realitat i les necessitats del segle xxi. El nostre objectiu és oferir un catàleg de titulacions fresc, renovat, amb la marca de la UPV, […]

Llegir més

Àrea de Qualitat

La missió de l’Àrea és vehicular l’obtenció d’acreditacions nacionals i internacionals en l’àmbit acadèmic per part de la Universitat, i promoure l’assegurament de la qualitat dels processos acadèmics a nivell intern, com també l’alineació d’aquests processos amb les necessitats externes. […]

Llegir més

Àrea de Llengües

La missió de l’Àrea de Llengües és facilitar l’aprenentatge i la certificació d’idiomes a tota la comunitat de la UPV. El nostre objectiu és aconseguir una UPV més valenciana i plurilingüe, on alumnes, professors i PAS puguen exercir indistintament les […]

Llegir més

Filosofia de Treball

Ens esforcem a desenvolupar objectius concrets i mesurables

Missió

Proporcionar als nostres alumnes una formació adaptada a les demandes de la societat, i dotar l’oferta acadèmica i els sistemes de qualitat de la UPV del màxim reconeixement tant nacional com internacional.

Visió

L’any 2025, la UPV ha obtingut les certificacions internes i externes que posen els fonaments d’una gestió àgil de la qualitat d’uns títols en què els alumnes es formen amb un alt grau de flexibilitat i les llengües són una part important de la seua formació.

Valors

  • Suport
  • Flexibilitat
  • Modernitat
  • Transparència
  • Agilitat
  • Sostenibilitat
  • Participació

Programes i Iniciatives Destacades

Coneix els nostres últims projectes

Segells Internacionals de Qualitat en les titulacions de la UPV

Un dels principals compromisos de la Universitat Politècnica de València (UPV) és l’educació de qualitat, un repte en el qual tots els membres de la UPV estan involucrats. D’ací l’esforç permanent de la institució a acreditar també internacionalment els seus […]

Llegir més

Actualització de competències transversals

Hem treballat de manera coordinada amb l’Institut de Ciències de l’Educació en la reducció de les competències transversals comunes a tots els títols de la UPV. El projecte consisteix a passar de les 13 competències actuals a 5 dimensions competencials […]

Llegir més

Nou model Docentia

S’està abordant un canvi substancial en el model d’avaluació de l’activitat docent amb dos objectius: el primer i principal és simplificar l’índex per transformar-lo en un model senzill i comprensible que aporte transparència i oriente adequadament la labor del professorat […]

Llegir més

Pla Linguae

La UPV està compromesa amb la formació global dels seus estudiants i amb l’èxit de la seua incorporació al mercat laboral. La formació i l’acreditació en llengües formen part d’aquest compromís. Com a part de les polítiques orientades a millorar […]

Llegir més

Últimes Notícies

Informació d’actualitat, novetats i projectes