Vicerectorat d’Organització d’Estudis,
Qualitat, Acreditació i Llengües

Vicerectorat d’Organització d’Estudis, Qualitat, Acreditació i Llengües

El Vicerectorat d’Organització d’Estudis, Qualitat i Acreditació i Llengües s’encarrega del disseny, la gestió i l’assegurament de la qualitat de les titulacions oficials i dels programes institucionals de la UPV. A més, és el responsable de la política lingüística de la Universitat. S’estructura en tres àrees: Estudis, Qualitat i Llengües, de la qual depenen el Centre de Llengües i el Servei de Promoció  i Normalització Lingüística; a més, treballem estretament amb el Servei d’Avaluació de la Qualitat i Prospectiva, SEPQ.

Àrees

Comptem amb equips altament qualificats per al desenvolupament dels nostres objectius

Àrea d’Estudis

La missió de l’Àrea és impulsar i gestionar la transformació dels nostres títols cap a la realitat i les necessitats del segle xxi. El nostre objectiu és oferir un catàleg de titulacions fresc, renovat, amb la marca de la UPV, […]

Llegir més

Àrea de Qualitat

La missió de l’Àrea és vehicular l’obtenció d’acreditacions nacionals i internacionals en l’àmbit acadèmic per part de la Universitat, i promoure l’assegurament de la qualitat dels processos acadèmics a nivell intern, com també l’alineació d’aquests processos amb les necessitats externes. […]

Llegir més

Àrea de Llengües

La missió de l’Àrea de Llengües és facilitar l’aprenentatge i la certificació d’idiomes a tota la comunitat de la UPV. El nostre objectiu és aconseguir una UPV més valenciana i plurilingüe, on alumnes, professors i PAS puguen exercir indistintament les […]

Llegir més

Filosofia de Treball

Ens esforcem a desenvolupar objectius concrets i mesurables

Missió

Proporcionar als nostres alumnes una formació adaptada a les demandes de la societat, i dotar l’oferta acadèmica i els sistemes de qualitat de la UPV del màxim reconeixement tant nacional com internacional.

Visió

L’any 2025, la UPV ha obtingut les certificacions internes i externes que posen els fonaments d’una gestió àgil de la qualitat d’uns títols en què els alumnes es formen amb un alt grau de flexibilitat i les llengües són una part important de la seua formació.

Valors

  • Suport
  • Flexibilitat
  • Modernitat
  • Transparència
  • Agilitat
  • Sostenibilitat
  • Participació

Programes i Iniciatives Destacades

Coneix els nostres últims projectes

Actualització de competències transversals

Hem treballat de manera coordinada amb l’Institut de Ciències de l’Educació en la reducció de les competències transversals comunes a tots els títols de la UPV. El projecte consisteix a passar de les 13 competències actuals a 5 dimensions competencials […]

Llegir més

Nou model IAD

S’està abordant un canvi substancial en el model d’avaluació de l’activitat docent amb dos objectius: el primer i principal és simplificar l’índex per transformar-lo en un model senzill i comprensible que aporte transparència i oriente adequadament la labor del professorat […]

Llegir més

Pla Linguae

La UPV està compromesa amb la formació global dels seus estudiants i amb l’èxit de la seua incorporació al mercat laboral. La formació i l’acreditació en llengües formen part d’aquest compromís. Com a part de les polítiques orientades a millorar […]

Llegir més

Convocatòria DINT22

El Vicerectorat d’Organització d’Estudis, Qualitat, Acreditació i Llengües llança les ajudes DINT-22, per a la dinamització i internacionalització dels estudis de màster universitaris.

Llegir més

Últimes Notícies

Informació d’actualitat, novetats i projectes