Vicerectorat d’Organització d’Estudis,
Qualitat, Acreditació i Llengües

Vicerectorat d’Organització d’Estudis, Qualitat, Acreditació i Llengües

El Vicerectorat d’Organització d’Estudis, Qualitat i Acreditació i Llengües s’encarrega del disseny, la gestió i l’assegurament de la qualitat de les titulacions oficials i dels programes institucionals de la UPV. A més, és el responsable de la política lingüística de la Universitat. S’estructura en tres àrees: Estudis, Qualitat i Llengües, de la qual depenen el Centre de Llengües i el Servei de Promoció  i Normalització Lingüística; a més, treballem estretament amb el Servei d’Avaluació de la Qualitat i Prospectiva, SEPQ.

Àrees

Comptem amb equips altament qualificats per al desenvolupament dels nostres objectius

Àrea d’Estudis

La missió de l’Àrea és impulsar i gestionar la transformació dels nostres títols cap a la realitat i les necessitats del segle xxi. El nostre objectiu és oferir un catàleg de titulacions fresc, renovat, amb la marca de la UPV, …

Llegir més

Àrea de Qualitat

La missió de l’Àrea és vehicular l’obtenció d’acreditacions nacionals i internacionals en l’àmbit acadèmic per part de la Universitat, i promoure l’assegurament de la qualitat dels processos acadèmics a nivell intern, com també l’alineació d’aquests processos amb les necessitats externes. …

Llegir més

Àrea de Llengües

La missió de l’Àrea de Llengües és facilitar l’aprenentatge i la certificació d’idiomes a tota la comunitat de la UPV. El nostre objectiu és aconseguir una UPV més valenciana i plurilingüe, on alumnes, professors i PAS puguen exercir indistintament les …

Llegir més

Filosofia de Treball

Ens esforcem a desenvolupar objectius concrets i mesurables

Missió

Proporcionar als nostres alumnes una formació adaptada a les demandes de la societat, i dotar l’oferta acadèmica i els sistemes de qualitat de la UPV del màxim reconeixement tant nacional com internacional.

Visió

L’any 2025, la UPV ha obtingut les certificacions internes i externes que posen els fonaments d’una gestió àgil de la qualitat d’uns títols en què els alumnes es formen amb un alt grau de flexibilitat i les llengües són una part important de la seua formació.

Valors

 • Suport
 • Flexibilitat
 • Modernitat
 • Transparència
 • Agilitat
 • Sostenibilitat
 • Participació

Programes i Iniciatives Destacades

Coneix els nostres últims projectes

Convocatòria DINT_24

El Vicerectorat d’Organització d’Estudis, Qualitat i Acreditació i Llengües, llança les ajudes DINT-24, per a la dinamització i internacionalització dels estudis de màster universitaris. Des del VECAL hem preparat la convocatòria DINT-24 amb la finalitat de Potenciar l’acostament dels estudiants …

Llegir més

Pla Linguae 23

La UPV està compromesa amb la formació global dels seus estudiants i amb l’èxit de la seua incorporació al mercat laboral. La formació i acreditació en llengües forma part d’aquest compromís. Com a part de les polítiques orientades a millorar …

Llegir més

Política i Objectius de Qualitat de la UPV

La Universitat Politècnica de València, és una universitat dinàmica i compromesa amb la formació, la investigació i la transferència de coneixement al més alt nivell. Amb vocació de servei al nostre entorn des d’una perspectiva innovadora, oberta i global, destacant …

Llegir més

Últimes Notícies

Informació d’actualitat, novetats i projectes

 • Programes Minors UPV
  Els programes MINORS permetran a l’estudiant rebre i reconéixer una formació complementària als estudis oficials. Es tracta de programes d’entre 18 i 30 crèdits regulats, basats en l’oferta formativa transversal de la UPV, que podran complementar-se amb altres activitats com …
 • Aprovat el “Pla de promoció de l’ús del valencià als serveis de la UPV”
  L’objectiu del Pla és incrementar l’ús del valencià als serveis de la UPV durant el període 2022-2025. El present Pla pretén ser un instrument d’impuls de l’ús del valencià en accions relacionades amb les activitats de cada servei. Els objectius …
 • S’ha aprovat la “Proposta d’acord relativa a l’ordenació i integració de les competències transversals”
  En Consell de Govern de data 21/07/22 la PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A l’ORDENACIÓ I INTEGRACIÓ DE LES COMPETÈNCIES TRANSVERSALS EN ELS TÍTOLS OFICIALS DE LA UNIVERISTAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA. 3.10-Ordenacion-e-integracion-de-las-CT-en-las-titulaciones-oficialesV1-v-1Descarga