Programes Acadèmics de Recorregut Successiu (PARS)

Els PARS programes acadèmics de recorreguts successius, són programes acadèmics oferits per la UPV que es poden triar directament en la preinscripció de grau, per a realitzar un grau i un màster -de la branca d’enginyeria i arquitectura- de manera consecutiva. Es pretén així visibilitzar les professions regulades que requereixen un màster habilitant per a exercir la professió.

Aquesta iniciativa beneficia a l’alumnat ja que permet que puga matricular-se en el màster quan li queden per superar un màxim de 30 crèdits ECTS (incloent el treball de final de grau –TFG-). En el cas de l’alumnat que no estiga inscrit en el programa, no pot tindre més de 9 crèdits ECTS pendents (exclòs el TFG) per a accedir al màster.

Els PARS oferits per la UPV són:

PARS GRAU MÀSTER
PARS en Arquitectura Fonaments de l’Arquitectura Màster Universitari en Arquitectura
Habilita per a la professió d’bArquitecte/a
PARS en Edificació Arquitectura Tècnica
Habilita per a la professió d’Arquitecte/a Tècnic
Màster Universitari en Edificació
PARS en Enginyeria Aeronàutica (via Grau en Enginyeria Aeroespacial) Enginyeria Aeroespacial
Habilita per a la professió d’Enginyer/a Tècnic Aeronaútic/a
Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica
Habilita per a la professió d’ Enginyer/a Aeronàutic/a
PARS en Enginyeria Agronòmica (via Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi rural) Enginyeria Agroaliment?ria i del Medi rural
Habilita per a la professió d’ Enginyer/a Tècnic Agrícola
Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica
Habilita per a la professió d’Enginyer/a Agrònom/a
PARS en Enginyeria de Camins, Canals i Ports (via Grau en Enginyeria Civil) Enginyeria Civil
Habilita per a la professió d’Enginyer/a Tècnic en Obres Públiques
Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports
Habilita per a la professió d’Enginyer/a de Camins, Canals i Ports
PARS en Enginyeria forestal (via Grau en Enginyeria Forestal i del Medi natural) Enginyeria Forestal i del Medi Natural
Habilita per a la professió d’Enginyer/a Tècnic Forestal
Màster Universitari en Enginyeria forestal
Habilita per a la professió d’Enginyer/a Forestal
PARS en Enginyeria de Telecomunicació (via Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació) Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació
Habilita per a la professió d’Enginyer/a Tècnic de Telecomunicació
Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació
Habilita per a la professió d’Enginyer/a de Telecomunicació
PARS en Enginyeria de Telecomunicació (via Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, So i Imatge) (Gandia-Vera)Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, So i Imatge
Habilita per a la professió d’Enginyer/a Tècnic de Telecomunicació
Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació
Habilita per a la professió d’Enginyer/a de Telecomunicació
PARS en Enginyeria en Geomàtica i Geoinformació (via Grau en Enginyeria en Geomàtica i Topografia) Enginyeria en Geomàtica i Topografia
Habilita per a la professió d’Enginyer/a Tècnic en Topografia
Màster Universitari en Enginyeria Geomàtica i Geoinformació
PARS en Enginyeria Industrial (via Grau en Enginyeria de Tecnologies Industrials) Enginyeria en Tecnologies Industrials Màster Universitari en Enginyeria Industrial
Habilita per a la professió d’Enginyer/a Industrial
PARS en Enginyeria Informàtica Enginyeria Informàtica
Habilita per a la professió d’Enginyer/a Tècnic Informàtic
Màster Universitari en Enginyeria Informàtica
PARS en Enginyeria Química Enginyeria Química
Habilita per a la professió d’Enginyer/a Tècnic Industrial (especialitat química)
Màster Universitari en Enginyeria Química

Memòries dels Programes Acadèmics de Recorregut Successiu (PARS)