Àrea de Llengües

La missió de l’Àrea de Llengües és facilitar l’aprenentatge i la certificació d’idiomes a tota la comunitat de la UPV. El nostre objectiu és aconseguir una UPV més valenciana i plurilingüe, on alumnes, professors i PAS puguen exercir indistintament les seues funcions en castellà, valencià i anglès, i on tinguen l’oportunitat d’aprendre o millorar molts altres idiomes.

L’Àrea de Llengües tracta de garantir, promoure i normalitzar l’ús del valencià a la UPV, així com facilitar l’aprenentatge i la certificació de llengües estrangeres.

Subàrees de Llengües

L’àrea de llengües es divideix en dues parts: el SPNL i el CDL.

Servei de Promoció i Normalització Lingüística

El Servei de Promoció  i Normalització Lingüística (SPNL) és l’encarregat de dur a terme totes les accions lligades al valencià. Entre els serveis que presta hi ha els d’assessorament lingüístic, promoció del valencià, formació lingüística en valencià i acreditació dels coneixements del valencià (a través de les proves del CIECOVA).

Llegir més

Centre de Llengües

El Centre de Llengües (CDL) és l’encarregat de facilitar l’aprenentatge i la certificació de llengües estrangeres, i amb aquest objectiu presta serveis de formació en diverses llengües estrangeres, porta a terme accions d’assessorament lingüístic i s’encarrega de la certificació: a més, és centre examinador i administrador de diversos certificats en llengües.

Llegir més