Acreditació ABET

ABET és una agència no governamental sense ànim de lucre que acredita programes en ciències aplicades i naturals, computació, enginyeria i tecnologies d’enginyeria.

L’acreditació ABET d’un programa universitari garanteix que el mateix, compleix amb els estàndards de qualitat de la professió per a la qual habilita als graduats.

El valor

  • Ajuda als estudiants a triar programes universitaris amb garanties de qualitat.
  • Permet als ocupadors contractar els graduats que saben que estan ben preparats per a l’exercici d’una professió específica.
  • S’utilitza en alguns països com a referència i aval per al registre professional, la regulació de llicències professionals i la selecció de candidats en els comitès de certificació.
  • Proporciona a les universitats un mecanisme estructurat per a avaluar i millorar la qualitat dels seus programes.

Programes acreditats per la comissió d’acreditació d’enginyeria (EAC) d’ABET

Titulacions de Grau i Màster

Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural

Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica

Programa acreditat per la Comissió d’Acreditació d’Enginyeria de ABET, http://www.abet.org, sota els Criteris Generals i els Criteris d’Enginyeria Agrícola i Enginyeria Biològica i Programes d’Enginyeria i de nom similar.

Grau en Enginyeria Civil

Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports

Programa acreditado per la Comissió d’Acreditació d’Enginyeria de ABET, http://www.abet.org, sota els Criteris Generals i els Criteris dels Programes d’Enginyeria Civil i de nom similar.


Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Màster Universitari en Enginyeria Industrial

Programa acreditat per la Comissió d’Acreditació d’Enginyeria de ABET, http://www.abet.org, sota els Criteris Generals i els Criteris dels Programes d’Enginyeria Industrial i de nom similar.

Grau en Enginyeria Aeroespacial

Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica

Programa acreditat per la Comissió d’Acreditació d’Enginyeria de ABET, http://www.abet.org, sota els Criteris Generals i els Criteris dels Programes d’Enginyeria Aeroespacial i de nom similar.


Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació

Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació

Programa acreditat per la Comissió d’Acreditació d’Enginyeria de ABET, http://www.abet.org, sota els Criteris Generals i els Criteris dels Programa d’Enginyeria de Telecomunicacions i de nom similar.

Objectius

  • Millorar la qualitat i la transparència dels programes educatius.
  • Millorar les oportunitats d’ús de l’estudiant.
  • Facilitar el reconeixement mutu de les titulacions entre diferents països.
  • Involucrar directament a la facultat i al personal en els processos d’autoavaluació i millora contínua de la qualitat.

Acreditació d’ampli reconeixement 

ABET acredita programes, no institucions, és una acreditació voluntària i, fins hui, 4564 programes en 895 institucions en 40 països han rebut l’acreditació ABET. Més de 175 000 estudiants es graduen de programes acreditats per ABET cada any, i milions de graduats han rebut títols de programes acreditats per ABET des de 1932.

El procés d’acreditació ABET es realitza en quatre comissions d’acreditació. Cada comissió estableix estàndards d’acreditació per a àrees de programa específiques. La comissió encarregada dels programes de grau i màster d’enginyeria és la Comissió d’Acreditació d’Enginyeries (EAC Engineering Accreditation Commission).