- -
UPV
 

Màster Universitari en Enginyeria Avançada de Producció, Logística i Cadena de Subministrament

Màster Universitari en Enginyeria Avançada de Producció, Logística i Cadena de Subministrament Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

La competitivitat d'una empresa depèn de la competitivitat de la cadena de subministrament en què s'integra. La millora de l'eficiència de la cadena de subministrament en les àrees d'enginyeria i producció i logística és una exigència per a les empreses que vulguen continuar sent competitives.

El Màster Universitari en Enginyeria Avançada de Producció, Logística i de Cadena de Subministrament tracta d'oferir una formació integral d'especialista, a través del programa oficial de postgrau en Enginyeria i Producció Industrial, en l'àmbit nacional i de la Comunitat Valenciana, amb atenció especial als sectors tradicionals valencians, a les empreses d'alta tecnologia, de transport i distribució, a operadors logístics, consultores i empreses de serveis.


EMAS upv