- -
UPV
 

Màster Universitari en Enginyeria Biomèdica Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

L'enginyeria biomèdica és la disciplina que aplica els principis i mètodes de l'enginyeria a la comprensió, definició i resolució de problemes en biologia i medicina.

La demanda d'enginyers per a la concepció, el disseny, la instal·lació i l'ensinistrament en l'ús d'equips i instruments mèdics ha anat creixent a mesura que avançava la tecnologia mèdica. Aquests aspectes essencials de les tecnologies sanitàries estan actualment recollits en les directives europees i en les legislacions de tots els països desenvolupats.

Els continguts d'aquest màster interuniversitari han sigut elaborats per professorat dels departaments de les escoles tècniques superiors d'Enginyeria Industrial i d'Enginyeria de Telecomunicació de la Universitat Politècnica de València, i de les facultats de Medicina i de Ciències Físiques de la Universitat de València, amb l'objectiu d'oferir una formació mixta de qualitat en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.


EMAS upv