- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
2. Estadístiques de crèdits d'oferta i demanda d'idioma de docència 2020-2021 (en els graus i en els màsters habilitants)
Servei de Promoció i Normalització Lingüística El valencià a la UPV 2. Estadístiques de crèdits d'oferta i demanda d'idioma de docència 2020-2021 (en els graus i en els màsters habilitants)  ...
Les dades que es mostren en l'apartat 2. Estadístiques d'oferta i demanda d'idioma de docència, es calculen de la manera següent: A. Per a calcular el percentatge crèdits oferits en un idioma determinat, se sumen tots el crèdits oferits en l'automatrícula (tenint en compte els paràmetres de filtratge) i es calcula el percentatge sobre el total per a cada idioma. B. Per a calcular la demanda de crèdits objecte de matrícula, es fa aquesta operació: en el moment de l'automatrícula, l'alumnat tria el primer idioma de preferència de docència (castellà, valencià, anglès) i, opcionalment, tria un segon idioma de docència (castellà, valencià, anglès, cap). Es fa la suma de tota la demanda de crèdits objecte de matrícula, desglossada per la primera i la segona opció, i es calcula el percentatge per a cada categoria (anglès, anglès-castellà, anglès-valencià, castellà, castellà-anglès, castellà-valencià, valencià, valencià-anglès, valencià-castellà).

EMAS upv