- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Vols fer-nos una consulta?

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
Horaris i aules gener 2024

La prova oral serà de vesprada. L’hora exacta de la prova oral de cada persona examinanda cal consultar-la en el PDF enllaçat al nivell i campus corresponent.

Aules de les proves: consulteu els edificis i les aules en les taules d'horaris i aules, segons el campus on esteu admesos.

La prova escrita comença a les 16 h.

La crida a les proves orals s’iniciarà amb la lletra B.

Els intervals de les hores estan ordenats per torn de crida, començant per la lletra B. El primer és a les 16.00 h

 La prova oral és de vesprada. L’hora exacta de la prova oral de cada persona examinanda cal consultar-la en el PDF enllaçat al nivell i campus corresponent.

 

 CAMPUS DE VALÈNCIA

NIVELL I HORARIS

LOCALITZACIÓ DE LES AULES DE LA PROVA ORAL

LOCALITZACIÓ DE LES AULES DE LA PROVA ESCRITA

 

A2 (bàsic)

 

 

15 de gener

Aula Prova Oral

 

 

23 de gener

Aula Prova Escrita

 

 

B1 (elemental)  

 

11 de gener

Aula Prova Oral

19 de gener

Aula Prova Escrita

B2 (Intermedi)

 

15 de gener

Aula Prova Oral

 

 

23 de gener

Aula Prova Escrita

 

 

C1 (Suficiència)

 

 

11 de gener

Aules Prova Oral:

1G

3G

3H

7B

 

19 de gener

Aules Prova Escrita:

1E

1G

3G

 

C2 (Superior)

 

15 de gener

Aules prova oral:

1G

3G

3H

 

23 de gener

Aules prova escrita:

1E

1G

 

 


CAMPUS DE GANDIA

NIVELL I HORARIS

LOCALITZACIÓ DE LES AULES DE LA PROVA ORAL

LOCALITZACIÓ DE LES AULES DE LA PROVA ESCRITA

 

C1 (Suficiència) 

 

                 

11 de gener

Aula Prova Oral

 

                           

19 de gener

Aules prova escrita

 

 

C2 (Superior)

 

               

15 de gener

Aula Prova Oral

 

23 de gener

Aula prova escrita

 

CAMPUS D'ALCOI

NIVELL I HORARIS

LOCALITZACIÓ DE LES AULES DE LA PROVA ORAL

LOCALITZACIÓ DE LES AULES DE LA PROVA ESCRITA

 

B2 (Intermedi)

 

 

15 de gener

Aula Prova Oral

 

 

23 de gener

Aula Prova Escrita

 

 

C1 (Suficiència) 

 

 

11 de gener

Aula Prova Oral

 

 

19 de gener

Aula Prova Escrita

 

C2 (Superior)

 

15 de gener

Aula Prova Oral

 

 

23 de gener

Aula Prova Escrita

 

 

 


EMAS upv