- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Vols fer-nos una consulta?

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
Condicions generals dels cursos

CONDICIONS GENERALS DELS CURSOS


- Cada nivell (120 h) consta de dos cursos: un al primer quadrimestre (curs .1, de 60 h, d’octubre a desembre) i un al segon quadrimestre (curs .2, de 60 h, de febrer a maig).


Exemple:

NIVELL

CURSOS

DENOMINACIÓ

DURADA

DENOMINACIÓ

DURADA

C1 (Suficiència)

120 h

C1.1

60 h

C1.2

60 h

 

- Hi ha dues modalitats de cursos: semipresencials (de tots els nivells) i en línia (dels nivells B2, C1 i C2).


- La durada de cada un d’aquests cursos és de 60 hores, estructurades de la manera següent:


a) Per als cursos semipresencials:


* 40 hores de classe presencial.
* 20 hores d’autoaprenentatge: treball tutorat en l’entorn virtual (PoliformaT) i/o hores de pràctiques als Centres d’Autoaprenentatge de Valencià (CAV).

b) Per als cursos en línia:


* 60 h de treball en línia, amb tasques obligatòries que cal lliurar al tutor.
* 1 sessió inicial presencial.

- Els cursos van adreçats a tots els membres de la comunitat universitària (estudiants, PAS, PDI i membres d’Alumni), i a partir del nivell B2 contenen tasques específiques d’expressió escrita i expressió oral per a cadascun dels col·lectius, amb la intenció d’ajudar-los a utilitzar el valencià de forma habitual en el treball o en els estudis a la UPV.


- Durant els períodes no lectius no hi ha classe presencial.


- Les aules de les classes presencials dels cursos s’anunciaran amb la suficient antelació a la pàgina web de l’SPNL.


- Si algun curs no arriba al nombre mínim d’alumnes pot ser suprimit.

- Per a informació sobre requisits, procés de matrícula, certificats i proves, consulteu l’apartat d’Informació general.


EMAS upv