- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Vols fer-nos una consulta?

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
Autoaprenentatge

Autoaprenentatge

És l’oferta adequada  per a aprendre valencià de manera autònoma i preparar-se per a les proves d’acreditació.

  Modalitats

Centres d'autoaprenentatge de valencià a Gandia i Alcoi (CAV)

    -Els Centres d’Autoaprenentatge de Valencià són uns espais on els usuaris poden trobar

     materials, serveis i recursos, a més d’assessors, grups de conversa, etc. per tal de facilitar

     l’aprenentatge del valencià.

    -Canal de sol·licitud del servei:  Accés lliure a les instal·lacions presentant el carnet de la UPV.

    -Formulari de consultes sobre formació i acreditació lingüística

Autoformació a través de les aules virtuals

Assignatures OCW

Cursos MOOC dels nivells B2, C1 i C2

Autoaprenentatge en línia

 

       


EMAS upv