- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Vols fer-nos una consulta?

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
Ajudes per a la promoció de l’ús del valencià

Ajudes per a la promoció de l’ús del valencià

 

Les ajudes estan dirigides al personal docent investigador (PDI) de la UPV i els alumnes matriculats en la UPV en estudis de grau, de màster oficial i en un programa de doctorat adscrit a l’Escola de Doctorat de la UPV.

 

Les ajudes per a la promoció de l'ús del valencià en la docència i la recerca són de diferents tipus: publicacions docents a l’Editorial UPV, materials docents, impartició d'assignatures, treballs d’investigació, treball final de grau, treball final de màster i tesis doctorals.

 

Hi ha una convocatòria per cada quadrimestre.

 

Convocatòria PDI

Convocatòria alumnat

Resolucions

 

 Ajudes del Programa DRAC a la mobilitat

 

La UPV, a través del Vicerectorat d'Organització d'Estudis, Qualitat, Acreditació i Llengües, ofereix ajudes del Programa DRAC a la mobilitat de la Xarxa Vives d’Universitats.

La Xarxa Vives d’Universitats (XVU)  (https://www.vives.org/) desenvolupa el programa DRAC (Docència, Recerca i Activitats Culturals), l’objectiu del qual és fomentar la mobilitat acadèmica entre les universitats que formen part de la Xarxa Vives.

Objectiu: promoure la mobilitat dels estudiants i del personal universitari (PAS i PDI)

Destinataris: estudiants de grau, màster i doctorat i personal universitari (PDI i PAS)

Import: l’ajuda cobreix les despeses d’allotjament, inscripció i desplaçament de mobilitats físiques.


Objecte de l'ajuda

  • estudiants: assistir a cursos, seminaris, estades de recerca o altres activitats de les universitats participants en el programa DRAC de la Xarxa Vives
  • PAS i PDI: realitzar estades en serveis, oficines o laboratoris iguals o similars al propi o participar en jornades o reunions relacionades amb el lloc de treball, així com per a impartir docència en valencià o participar en projectes de difusió del valencià

EMAS upv