- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Vols fer-nos una consulta?

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
Dinamització
En aquest apartat podeu trobar totes les convocatòries que la secció de Dinamització Lingüística de la APNL de la UPV amb l'objectiu d'impulsar l'ús i el coneixement del valencià en tots els àmbits de la comunitat universitària. També podeu trobar informació sobre les campanyes de promoció del valencià, dades sociolingüístiques, la Declaració Universal de Drets Lingüístics, etc.
Llibre Blanc de l'Ús del Valencià I (AVL)
En aquest volum es presenten les dades de l'enquesta general sobre el coneixement i l¿ús del valencià i una anàlisi de l'evolució sociolingüística
Llibre Blanc de l'Ús del Valencià II (AVL)
Aquest llibre inclou estudis i articles de 63 col·laboradors, que avaluen els objectius aconseguits i les mancances que s¿han verificat en relació amb les previsions de la LUEV, i planteja noves iniciatives.
Demolingüística (Xarxa Cruscat - IEC)
Aquesta pàgina web ha estat dissenyada perquè l'usuari pugui visualitzar la situació de la llengua catalana en el conjunt del seu domini.
Xarxa Cruscat
La Xarxa CRUSCAT és una xarxa científica dependent de l'Institut d'Estudis Catalans que aplega diversos centres i grups de recerca que treballen sobre la situació i l'evolució del català. El principal objecte d'estudi són els usos, els coneixements i les representacions de la llengua.
Noves SL - Revista de Sociolongüística
Publicació en format electrònic de la Secretaria de Política Lingüística dedicada a la sociolingüística amb la voluntat de difondre coneixements, potenciar la realització de treballs i facilitar la comunicació entre els seus lectors i lectores.
Aquest apartat s'actualitza freqüentment amb informació recent.

EMAS upv