- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
Resultats de les proves

Els resultats es publicaran en aquest enllaç:

https://www.upv.es/pls/soalu/sic_spnl_not.vernota

 

PROVES DE GENER DE 2021

Publicació dels resultats

El dia 15 de gener de 2021, es comunicarà per correu la nota de la prova oral dels nivells B1 i C1.

El dia 21 de gener de 2021, es comunicarà per correu la nota de la prova oral dels nivells A2, B2 i C2.

A partir del 23 de febrer es comunicaran les notes provisionals del conjunt de les proves.Revisió i reclamació de la prova

D’acord amb el punt 11 de la convocatòria marc de les proves de gener de 2021, a partir de la publicació dels resultats globals s’obrin els terminis per a poder iniciar dos procediments: el procediment de revisió de la prova i el procediment de reclamació. Les sol·licituds de revisió i reclamació presentades abans que comence el termini es consideraran fora de termini per extemporànies.

 

Revisió 

Es pot sol·licitar una revisió de la prova en el termini de 2 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció de la comunicació dels resultats provisionals de la nota global.  Aquesta revisió s'ha de sol·licitar a través de la seu electrònica de la UPV:

https://sede.upv.es/oficina_tactica/?idioma=ca_ES#/inicio  

Utilitzeu el model de sol·licitud genèrica. En el camp de la sol·licitud anomenat Destí, indiqueu el Servei de Promoció i Normalització Lingüística.

En el termini dels 3 dies hàbils següents es comunicarà el procediment de revisió. En el procediment de revisió l’examinand té dret a veure el seu examen, però no té dret a una segona correcció.

 

Reclamació

Per a iniciar el procediment de reclamació, la persona examinanda pot sol·licitar la reclamació de la qualificació de la seua prova des de l’endemà de la recepció de la comunicació o de la publicació de resultats provisionals de la nota global fins al dia 9 de març de 2021. La reclamació s’ha de presentar a través de la seu electrònica de la UPV:

https://sede.upv.es/oficina_tactica/?idioma=ca_ES#/inicio  

Utilitzeu el model de sol·licitud genèrica. En el camp de la sol·licitud anomenat Destí, indiqueu el Servei de Promoció i Normalització Lingüística.

En la reclamació, la persona examinanda pot sol·licitar la segona correcció d’un o més exercicis, d’una o més àrees, o de l’examen complet. La sol·licitud de reclamació de la qualificació ha de ser motivada suficientment, en cas contrari no es prendrà en consideració.

 

Les sol·licituds de revisió i reclamació es resolen abans del 9 d'abril de 2021.


Teniu més informació en la convocatòria marc de les proves de gener de 2021 de la Cieacova: https://cieacova.com/convocatories-dexamens/

 


Certificats

Tindreu disponible el certificat en el Portal de formació, en l'apartat Currículum: https://poseidon.cfp.upv.es/portal-formacion/registro/identif.jsp?idioma=ca& 

 

El certificat està signat electrònicament, i es pot consultar i descarregar en el Portal de Formació de la UPV.

La còpia impresa d’aquest certificat està identificada amb un codi segur de verificació que es pot contrastar a https://sede.upv.es/eVerificador.

Aquest codi segur de verificació permet comprovar la integritat del document mitjançant l’accés a la seu electrònica corresponent, d’acord amb el que estableix la Llei 40/2015. 


EMAS upv