- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Capacitació per a l'ensenyament

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

 
Resultats de les proves

Els resultats es publicaran en aquest enllaç:

https://www.upv.es/pls/soalu/sic_spnl_not.vernota


PROVES DE JUNY DE 2019

Publicació dels resultats

El 5 de juny es publiquen les notes de la prova oral dels nivells B1 i C1.

El 6 de juny es publiquen les notes de la prova oral dels nivells A2, B2 i C2.

El 8 de juliol es publicaran les notes provisionals del conjunt de les proves.

Revisions

Es poden sol·licitar revisions del 9 a l’11 de juliol, a través d’aquest formulari:

Revisió de la prova - Campus de València

https://www.upv.es/pls/soalu/sic_frm.Formulario?P_ID=720100

Revisió de la prova - Campus de Gandia

https://www.upv.es/pls/soalu/sic_frm.Formulario?P_ID=725148

Revisió de la prova - Campus d'Alcoi

https://www.upv.es/pls/soalu/sic_frm.Formulario?P_ID=725157

Les revisions seran els dies 15 i 16 de juliol.

Certificats

Tindreu disponible el certificat en el Portal de formació, en l'apartat Currículum, abans del 31 de juliol: https://poseidon.cfp.upv.es/portal-formacion/registro/identif.jsp?idioma=ca& 

 

 

El certificat està signat electrònicament, i es pot consultar i descarregar en el Portal de Formació de la UPV.

La còpia impresa d’aquest certificat està identificada amb un codi segur de verificació que es pot contrastar a https://sede.upv.es/eVerificador.

Aquest codi segur de verificació permet comprovar la integritat del document mitjançant l’accés a la seu electrònica corresponent, d’acord amb el que estableix la Llei 40/2015. 

Procediment i termes de la revisió

Abans d’accedir a l’aula de revisió, l’examinand o examinanda s’ha d’identificar amb un document oficial (DNI, passaport o carnet de conduir). Sense identificar-se no podrà revisar la prova.

Els responsables de l’aula de revisió indicaran a l’examinand o examinanda on ha de seure i li repartiran el quadern de respostes del seu examen, el full d’avaluació de la prova oral, un solucionari del nivell, un quadern d’examen en blanc, un full en blanc i un llapis.

Cada examinand tindrà un màxim de 15 minuts per a revisar la prova.

Durant aquests 15 minuts podrà prendre notes amb el llapis en el full en blanc que se li ha proporcionat. No es pot fer servir cap altra eina d’escriptura.

Durant el període de revisió de la prova, els mòbils romandran apagats. Queda expressament prohibit fotografiar la prova.

No es poden fer explicacions sobre l’examen als examinands, més enllà d’aclariments puntuals sobre el procediment o els codis de correcció.

Transcorreguts els 15 minuts, l’examinand o examinanda ha de lliurar als responsables de l’aula d’avaluació: el quadern de respostes del seu examen, el full d’avaluació de la prova oral, el solucionari del nivell, el quadern d’examen en blanc i el llapis. L’examinand no pot emportar-se cap document oficial inclòs en la prova, només el full en què ha pres les notes.

El fet de presentar-se a la revisió comportarà l’acceptació de les normes que figuren més amunt.

Si teniu algun dubte o necessiteu algun aclariment, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través d’aquesta adreça de correu electrònic: cav-vera@upv.es

Dies de les revisions oficials

DATA

EDIFICI

AULA

15 de juliol, de 10.00 a 14.00 h

Edifici 3H (Imatge)

1.8

15 de juliol, de 15.30 a 17.30 h

Edifici 3C (Imatge)

Espai de dinamització, formació i traducció

16 de juliol, de 10.00 a 14.00 h

Edifici 3H (Imatge)

1.8

16 de juilol, de 15.30 a 17.30 h

Edifici 3C (Imatge)

Espai de dinamització, formació i traducció


EMAS upv