- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Vols fer-nos una consulta?

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
Resultats de les proves

Publicació de resultats

D'acord amb la convocatòria marc de la CIEACOVA de les proves d’acreditació, les persones que han fet les proves a la UPV poden consultar els resultats, parcials i globals, en aquest enllaç:

Resultats de les proves de gener de 2024: Enllaç


A partir de les 14 hores, la UPV informarà per correu electrònic que ja es poden consultar els resultats de les proves en l’enllaç esmentat.

● El dia 5 de juny de 2024, es comunicaran els resultats de la prova oral dels nivells B1, C1.

● El dia 6 de juny de 2024, els de de la prova oral dels nivells A2, B2 i C2.

● A partir del dia 11 de juliol de 2024, es comunicarà la nota global i s'expediran els certificats.

 

Certificats

A partir del dia 11 de juliol de 2024, la UPV expedirà i posarà a disposició de les persones examinades que hagen obtingut la qualificació d’apte el certificat corresponent al nivell assolit. En cap cas s’emetran certificats provisionals.

Descàrrega de certificats: el certificat de competències que s’obté en superar les proves és un certificat signat electrònicament, amb codi de verificació, que es pot consultar i descarregar en el el Portal de Formació de la UPV, al qual caldrà accedir amb les claus de la UPV o amb el nom d’usuari o usuària i claus del CFP.

 

Procediments de vista de la prova i procediment de reclamació

A partir de la publicació de la nota global, s’obrin els terminis per a poder iniciar dos procediments: el procediment de vista de la prova i el procediment de reclamació.

En els procediments, si la persona no pertany a la UPV, caldrà que dispose de certificat electrònic o del sistema Clave.

a) Per a iniciar el procediment de vista de la prova, la persona examinanda pot sol·licitar que li siga mostrada la prova. La sol·licitud s’ha de fer en el termini de 2 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la recepció de la publicació de resultats de la nota global. Fins al 18 de juliol es comunicarà el procediment de vista de la prova. Aquest procediment inclou exclusivament la vista de l’examen.

En el cas de la UPV, la sol·licitud de vista de la prova s’ha de fer per mitjà de la seu electrònica de la UPV: https://sede.upv.es/oficina_tactica/#/inicio.

> Serveis destacats > Presentació de sol·licitud genèrica. I en les dades de la sol·licitud, cal seleccionar el Servei de Promoció i Normalització Lingüística, en el desplegable de la destinació

b) Per a iniciar el procediment de reclamació, la persona examinanda pot sol·licitar la reclamació de la qualificació de la seua prova del 19 al 23 de juliol. La reclamació s’ha de presentar per mitjà de la seu electrònica de la UPV: https://sede.upv.es/oficina_tactica/#/inicio. En la reclamació, la persona examinanda pot sol·licitar la segona correcció d’un o més exercicis, d’una o més àrees, o de l’examen complet. La sol·licitud de reclamació de la qualificació ha de ser motivada suficientment, és a dir, ha de basar-se en els supòsits que apareixen a continuació i fonamentar-ne el contingut; en cas contrari, no es prendrà en consideració la reclamació. 

    ● Qüestions de procediment durant la realització de la prova o de càlcul de la puntuació. 

    ● Qüestions de correcció i avaluació. En aquest cas s’ha de sistematitzar i especificar amb arguments concrets i exemplificar amb detalls extrets de la prova.

En conseqüència, el desacord amb la qualificació obtinguda no és un motiu de reclamació de la qualificació. 

En  el cas de la UPV, la sol·licitud de reclamació s’ha de fer per mitjà de la seu electrònica de la UPV: https://sede.upv.es/oficina_tactica/#/inicio

> Serveis destacats > Presentació de sol·licitud genèrica. I en les dades de la sol·licitud, cal seleccionar el Servei de Promoció i Normalització Lingüística, en el desplegable de la destinació

Les sol·licituds de reclamació es resoldran abans del 23 de setembre de 2024.

Les sol·licituds de vista de la prova i reclamació presentades fora dels terminis esmentats es consideraran nul·les per extemporànies.


EMAS upv