- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Vols fer-nos una consulta?

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
Cursos de valencià

Cursos i més formació

 

Els serveis de formació lingüística que oferim al personal UPV són: cursos de valencià, tutories per al PDI i grups de conversa. Aquesta formació és síncrona (per mitjà del Teams o presencial als diversos campus) i asíncrona (per mitjà del Poliformat).

 

-       Cursos de valencià

 

La modalitat de curs síncron combina hores de classes (presencial o mitjançant videoconferència) i hores de treball autònom en l'entorn virtual (PoliformaT).

La modalitat de curs asíncron consta de treball autònom en línia en l'entorn virtual (PoliformaT) i tutorització del professorat.

Els cursos consten de 60 hores, i s’ofereixen en dues convocatòries durant l’any acadèmic: al primer quadrimestre (setembre – desembre) i al segon quadrimestre (febrer – maig). Cal disposar del certificat de competències del nivell anterior o d’aprofitament del curs del nivell anterior per a accedir-hi.

S'expedeix un certificat d'aprofitament sempre que es complisquen els requisits de la convocatòria.

 

 

Cursos de valencià

Descripció dels nivells dels cursos

Característiques dels cursos

Certificats

Requisits d'accés als cursos

Reconeixement de crèdits

Procés de matrícula

Situació de l'aula Vicent Andrés Estellés

 

-       Tutories per al PDI

 

Formació personalitzada que combina l'aprenentatge presencial (30 sessions de mitja hora setmanal de seguiment del treball individual) amb el treball autònom mitjançant el material autocorrectiu. La convocatòria és anual, de l’1 al 15 d’octubre.

 

Informació (convocatòria i inscripció)

 

-       Grups de conversa

 

Activitat per a millorar la fluïdesa oral en valencià, fomentar l'intercanvi conversacional, fomentar l'autoavaluació (en la lectura i en l'expressió oral) i orientar en la preparació de les proves d’acreditació.

 

Informació (convocatòria i inscripció)

 

-       Consultes sobre formació i preparació de proves de valencià

 

Si vols formar-te en valencià o presentar-te a una prova d’acreditació de coneixements de valencià, pots fer-nos una consulta en:

 

Consultes sobre formació i proves d'acreditació (informació i formulari)

 

 


EMAS upv