- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
Cursos de valencià

Cursos i més formació

 

La formació lingüística de l’SPNL és semipresencial i en línia i s’ofereix per als membres de la UPV en convocatòries quadrimestrals o anuals. Comprèn els serveis prestats de cursos de valencià, tutories per al PDI i grups de conversa.

 

-       Cursos de valencià

 

Cursos semipresencials o en línia, de 60 hores, oferits en dues convocatòries durant el curs acadèmic: al primer quadrimestre (setembre – desembre) i al segon quadrimestre (febrer – maig). Cal disposar del certificat de competències del nivell anterior.

 

Convocatòria de cursos

Descripció dels nivells

Característiques dels cursos

Certificats

Requisits d'accés

Reconeixement de crèdits

Procés de matrícula

Localització de l’Aula Vicent Andrés Estellés

 

-       Tutories per al PDI

 

Formació personalitzada que combina l'aprenentatge presencial (30 sessions de mitja hora setmanal de seguiment del treball individual) amb el treball autònom mitjançant el material autocorrectiu. La convocatòria és anual, de l’1 al 15 d’octubre.

 

Informació (convocatòria i inscripció)

 

-       Grups de conversa

 

Activitat per a millorar la fluïdesa oral en valencià, fomentar l'intercanvi conversacional, fomentar l'autoavaluació (en la lectura i en l'expressió oral) i orientar en la preparació de les proves d’acreditació.

 

Informació (convocatòria i inscripció)

 

 


EMAS upv