- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Vols fer-nos una consulta?

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
Certificats

 

La superació de les proves dona dret a un certificat de competència lingüística, que és equivalent al de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, segons l'Ordre 7/2017, de 2 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i l'homologació i la validació d'altres títols i certificats.

 

Per aquest motiu, aquest certificat de competència lingüística es pot presentar en qualsevol procés selectiu de les administracions públiques, sense que calga fer cap tràmit administratiu previ d’homologació a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. D’altra banda, per a cada convocatòria de processos selectius, caldrà presentar-lo segons el procediment establit en les bases específiques.

 

- Descàrrega de certificats: El certificat de competències que s’obté en superar les proves és un certificat signat electrònicament, amb codi de verificació, que es pot consultar i descarregar en el el Portal de Formació de la UPV, al qual caldrà accedir amb les claus de la UPV o amb el nom d’usuari o usuària i claus del CFP.

 

- Validesa de certificats


- Equivalències entre certificats


EMAS upv