- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
Convocatòria 2022

PROVES D’ACREDITACIÓ DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ – GENER DE 2022

 

MATRÍCULA TANCADA

 

PERÍODES DE MATRÍCULA

Hi ha dos períodes de matrícula:

  • Període de matrícula obert només per a la comunitat UPV (PAS, PDI, alumnat i membres d’Alumni): del 15 (9 hores) al 25 de novembre (23.59 h).
  • Període de matrícula obert per a la comunitat UPV i per al personal extern: del 22 (9 h) al 25 de novembre (23.59 h).

La prova es fa en dos dies diferents, un per a la prova oral i l’altre per a la prova escrita, segons podeu consultar en les taules de més avall. L’hora exacta de la prova oral de cada examinand es publicarà en aquesta mateixa pàgina web almenys amb tres dies d’antelació. La crida a les proves orals s’iniciarà amb la lletra E.


TAXES

Alumnat UPV: 40 €

Alumni PLUS i AAA UPV: 40 €

PAS i PDI de la UPV: 40 €

Públic en general: 90 €

Matrícula : cliqueu la columna "Nivell" de cada campus.

Places limitades

 

CAMPUS DE VALÈNCIA

NIVELL

DIA DE LA PROVA ORAL

DIA DE LA PROVA ESCRITA

A2(Bàsic)

Dimarts, 18 de gener, a partir de les 16.00 h

Dilluns, 24 de gener

B1 (Elemental)

Dijous, 13 de gener, a partir de les 16.00 h

Divendres, 21 de gener, 16:00 h

B2 (Intermedi)

Dimarts, 18 de gener, a partir de les  16.00 h

Dilluns, 24 de gener, 16:00 h

C1 (Suficiència)

Dijous, 13 de gener, a partir de les 16.00 h

Divendres, 21 de gener, 16:00 h

C2 (Superior)

Dimarts 18 de gener, a partir de les  16.00 h

Dilluns, 24 de gener, 16:00 h

 

CAMPUS DE GANDIA

NIVELL

DIA DE LA PROVA ORAL

DIA DE LA PROVA ESCRITA

C1 (Suficiència)

Dijous, 13 de gener, a partir de les 16.00 h

Divendres, 21 de gener, 16:00 h

C2 (Superior)

Dimarts, 18 de gener, a partir de les 16.00 h

Dilluns, 24 de gener, 16:00 h

 

 

CAMPUS D'ALCOI

NIVELL

DIA DE LA PROVA ORAL

DIA DE LA PROVA ESCRITA

B2 (Intermedi)

Dimarts, 18 de gener, a partir de les 16.00 h

Dilluns, 24 de gener, 16:00 h

C1 (Suficiència)

Dijous, 13 de gener, a partir de les 16.00 h

Divendres, 21 de gener, 16:00 h

C2 (Superior)

Dimarts, 18 de gener, a partir de les  16.00 h

Dilluns, 24 de gener, 16:00 h

 

 

Novetats per a 2022

 

El Ple de la CIEACOVA ha aprovat l’actualització dels programes, estructures i criteris per a les proves per a gener de 2022. Totes les novetats es poden consultar en aquest enllaç: https://cieacova.com/files/2021/11/NOVETATS-GENER22.pdf

 

Convocatòria marc de la CIEACOVA

 

La CIEACOVA informa sobre les dates, la publicació dels resultats o els nivells que acull cada universitat, entre altres temes, en la convocatòria marc de les proves de gener de 2022 per a l’obtenció dels certificats oficials d’acreditació de coneixements de valencià de les universitats valencianes.

 

Mesures de prevenció i adaptació a la situació amb COVID-19


Els examinands han de portar mascareta de tipus FFP2 per a accedir a la sala i han d'anar proveïts d'una mascareta de recanvi del mateix tipus (FFP2). En el cas que alguna persona no puga utilitzar mascareta, ha de comunicar-ho amb anterioritat i aportar la documentació oportuna, per mitjà de l'adreça spnl@upv.es

En aquesta pàgina de les proves d’acreditació s’informarà sobre altres mesures relacionades amb la situació sociosanitària per a la realització de les proves d’acreditació.

 

Instruccions examinands proves valencià UPV gener 2022

 

Pla de contingència de les proves per al servei de riscos laborals gener 2022

 


EMAS upv