- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
Convocatòria 2022

PROVES D’ACREDITACIÓ DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ – MAIG/JUNY DE 2022

 

LA MATRÍCULA COMENÇA EL DIA 4 D'ABRIL PER A PERSONAL DE LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA DE LA UPV I PER A PERSONES EXTERNES MEMBRES D’ALUMNI PLUS

 

PERÍODES DE MATRÍCULA

Hi ha dos períodes de matrícula:

  •     Període de matrícula obert només per a la comunitat universitària UPV (PAS, PDI i alumnat) i per a persones externes membres d’Alumni Plus: del 4 (9 hores) al 12 d'abril (23.59 h).    

     

  • Període de matrícula obert per a la comunitat universitària UPV i per a totes les persones externes: del 8 (9 h) al 12 d'abril (23.59 h).

La prova es fa en dos dies diferents, un per a la prova oral i l’altre per a la prova escrita, segons podeu consultar en les taules de més avall. L’hora exacta de la prova oral de cada examinand es publicarà en aquesta mateixa pàgina web almenys amb tres dies d’antelació. La crida a les proves orals s’iniciarà amb la lletra E.


TAXES

Membres de la comunitat universitària de la UPV (PAS, PDI i alumnat UPV): 40 €

Persones externes: 90 € (les persones externes membres d’Alumni PLUS UPV: 40 €)

 

 Matrícula : cliqueu la columna "Nivell" de cada campus.

Places limitades

 

CAMPUS DE VALÈNCIA

NIVELL

DIA DE LA PROVA ORAL

DIA DE LA PROVA ESCRITA

A2(Bàsic)

Dilluns, 30 de maig, a partir de les 16.00 h

Dilluns, 6 de juny, 16:00 h

B1 (Elemental)

Dijous, 26 de maig, a partir de les 16.00 h

Divendres, 3 de juny, 16:00 h

B2 (Intermedi)

30 de maig, a partir de les  16.00 h

Dilluns, 6 de juny, 16:00 h

C1 (Suficiència)

26 de maig, a partir de les 16.00 h

Divendres, 3 de juny, 16:00 h

C2 (Superior)

30 de maig, a partir de les  16.00 h

Dilluns, 6 de juny, 16:00 h

 

CAMPUS DE GANDIA

NIVELL

DIA DE LA PROVA ORAL

DIA DE LA PROVA ESCRITA

C1 (Suficiència)

26 de maig, a partir de les 16.00 h

Divendres, 3 de juny, 16:00 h

C2 (Superior)

30 de maig, a partir de les  16.00 h

Dilluns, 6 de juny, 16:00 h

 

 

CAMPUS D'ALCOI

NIVELL

DIA DE LA PROVA ORAL

DIA DE LA PROVA ESCRITA

B2 (Intermedi)

30 de maig, a partir de les  16.00 h

Dilluns, 6 de juny, 16:00 h

C1 (Suficiència)

26 de maig, a partir de les 16.00 h

Divendres, 3 de juny, 16:00 h

C2 (Superior)

30 de maig, a partir de les  16.00 h

Dilluns, 6 de juny, 16:00 h


Novetats per a 2022

 

El Ple de la CIEACOVA ha aprovat l’actualització dels programes, estructures i criteris per a les proves per a maig-juny de 2022.

 

Convocatòria marc de la CIEACOVA

 

La CIEACOVA informa sobre les dates, la publicació dels resultats o els nivells que acull cada universitat, entre altres temes, en la Convocatòria marc de les proves maig-juny de 2022  per a l’obtenció dels certificats oficials d’acreditació de coneixements de valencià de les universitats valencianes.

 

Mesures de prevenció i adaptació a la situació amb COVID-19


Es recomana que els examinands porten mascareta de tipus FFP2 per a accedir a les aules. En el cas que alguna persona no puga utilitzar mascareta, ha de comunicar-ho amb anterioritat i aportar la documentació oportuna, per mitjà de l'adreça spnl@upv.es

En aquesta pàgina de les proves d’acreditació s’informarà sobre altres mesures relacionades amb la situació sociosanitària per a la realització de les proves d’acreditació.

 


EMAS upv