- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
Proves d'acreditació de valencià
Servei de Promoció i Normalització Lingüística Formació Proves d'acreditació de valencià  ...

Proves d’acreditació de coneixements de valencià

Hi ha una convocatòria per cada quadrimestre. Per a poder participar en les proves cal tenir 18 anys.

Els membres de la UPV (estudiants, Alumni, PAS o PDI) poden beneficiar-se d’un descompte en les taxes de la matrícula.

La superació de la prova d’acreditació de coneixements de valencià de la UPV comportarà l’expedició del certificat de competències, que des de 2009 (MERC) és equivalent al de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV).

- Convocatòria

- Denominacions dels nivells de llengua

- Descripció dels nivells

- Validesa dels certificats de la UPV

- Equivalències de certificats

- Reconeixement de crèdits


EMAS upv