- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Vols fer-nos una consulta?

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
Autoformació per mitjà de les aules virtuals
Servei de Promoció i Normalització Lingüística Formació Informació general Autoformació per mitjà de les aules virtuals  ...

Les aules virtuals són espais creats en el Poliformat que ofereixen la possibilitat d’autoformar-se en valencià als membres de la UPV, amb el suport d’un assessor/a.  


L’SPNL no emet cap tipus de certificat a les persones inscrites en aquests espais d’autoaprenentatge.  


Inscripció


El formulari està obert des de l'1 d'octubre fins al 30 de juny: Formulari


Les persones inscrites rebran un missatge per a informar-les de l'alta en l'aula virtual corresponent.


Treball a les aules virtuals


Hi ha material per a l’autoaprenentatge dels nivells intermedi (B2), suficiència (C1) i superior (C2), que consisteix en:


- Més de 150 activitats autocorrectives en cada nivell, dividides en tres blocs: ortografia, morfosintaxi i lèxic.


- Tres proves finals sobre els continguts dels tres blocs i una prova que avalua tots els continguts.


-Propostes d'expressió escrita (en el menú “Redaccions”) i assessorament a través del correu electrònic.


- En el menú “Mòduls” trobareu els continguts d’ortografia, morfosintaxi i lèxic d’aquest nivell, amb activitats autocorrectives perquè practiqueu els coneixements que hi heu adquirit.


- Polimèdies sobre gramàtica, dictats, el programa de ràdio Plèiades i altres recursos per a millorar l’expressió oral.


-Materials que us ajudaran a planificar i a fer un seguiment del vostre aprenentatge.


EMAS upv