- -
UPV
 
Disseny lingüístic

Si el missatge va escrit en més d’una llengua, cal tenir en compte com organitzem els textos. Ho podem fer de diverses maneres:

3.3.1. Missatge multilingüe amb els textos seguits
En un mateix missatge amb el text escrit en valencià primer, i tot seguit en castellà i en anglès (o en una altra llengua). Hi hem de fer servir el mateix tipus de lletra (arial o calibri preferentment) amb la mateixa grandària (12), i amb una distribució espacial igual o similar. El text en valencià ha d’anar en redona, i el text en castellà ha d’anar en cursiva.
Aquest disseny és l’adequat quan el text no és gaire extens, ja que en obrir el missatge l’usuari veu de seguida que està redactat en diverses llengües.

Pel que fa a l’assumpte, es pot escriure en totes les llengües que conté el missatge, però sempre en el mateix ordre. Tot i això, cal considerar, si és un assumpte llarg, escriure’l en una llengua només.
Si el text del missatge és extens, una manera d’informar de manera efectiva que hi ha el text escrit en altres llengües és fer-ho saber amb un text a la part superior del missatge en què es comunique que més avall hi ha les altres versions.

3.3.2. Missatge multilingüe amb els textos en columnes
En un mateix missatge amb els textos en les diverses llengües en columnes, en la de l’esquerra ha d’anar el text en valencià. Tots dos textos han de tenir el mateix tipus de lletra (arial o calibri preferentment) i la mateixa grandària (12), i també tenir una distribució espacial igual o similar. El text de la columna dreta ha d’anar en cursiva per tal de facilitar la diferenciació entre l’un i l’altre i, per tant, la lectura.
Aquest disseny és el més adequat quan el text és extens perquè en obrir el missatge es veu que està escrit en diverses llengües. Vegem-ne un exemple.

La manera més senzilla que hi ha per a escriure un missatge de correu en dues columnes és accedir, en el menú «Inserir», a l’opció «Taula» i inseriu-ne una de 2×1. En la columna de l’esquerra escrivim el text en valencià, i en la de la dreta, en castellà. En l’opció «Eines de taula», podem eliminar les vores i deixar només la línia vertical per a separar més clarament un text i l’altre.

3.3.3. Missatges successius en llengües diverses cada un
També hi ha la possibilitat d’enviar missatges successius, cada un en una llengua. Si es tria aquesta opció, cal enviar primer el missatge escrit en valencià i tot seguit la resta. L’assumpte de cada missatge ha d’anar en la llengua corresponent.

És l’opció recomanable per a missatges com el de l’exemple, que contenen enllaços a continguts allotjats en altres llocs i que tenen versions lingüístiques diferents.

 


EMAS upv