- -
UPV
 
La resolució

1. Definició
Document amb què un òrgan pren una determinació o decisió sobre un assumpte que generalment comporta l’acabament d’un procediment administratiu.

2. Estructura
Per a informació més detallada, podeu consultar les pàgines 124-129 del Manual de documents i llenguatge administratius.

 

 

3. Criteris lingüístics
Les resolucions que es publiquen a la UPV han d’anar redactades, com a mínim, en valencià.

4. La resolució i el correu electrònic
La comunicació de les resolucions a les parts interessades es fa mitjançant una notificació, document que es pot fer arribar al destinatari per correu ordinari o per correu electrònic. Per a veure’n les característiques i el disseny lingüístic, vegeu l’apartat «Notificació» d’aquest manual.


EMAS upv