- -
UPV
 
Foto principal

Manual de criteris per a la gestió del multilingüisme

Aquest manual ofereix criteris d’ús de les llengües en la UPV, i va adreçat, especialment, al PAS i el PDI de la universitat. Els objectius principals són:

  • Ajudar a la gestió del multilingüisme.

  • Contribuir a l’aplicació del principi de transparència lingüística.

  • Proporcionar models i exemples que donen seguretat en l’ús de les llengües.

  • EMAS upv