- -
UPV
 
La convocatòria

1. Definició
La convocatòria és el document mitjançant el qual es requereix la presència d’algú per a participar en una reunió, en un lloc, una data i una hora concrets.

La convocatòria té una estructura ajustada a les característiques de funcionalitat i formalitat de les comunicacions oficials.

2. Estructura
Per a informació més detallada, podeu consultar les pàgines 78-82 del Manual de documents i llenguatge administratiu.

 


3. Criteris lingüístics
Les convocatòries elaborades com a membres de la UPV han d’anar redactades, com a mínim, en valencià.


4. La convocatòria per correu electrònic
El text del missatge segueix l’estructura habitual d’aquest tipus de document, llevat que no cal identificar el destinatari (perquè ja apareix en l’adreça de correu), tampoc no cal posar la datació i s’ha d’incloure la imatge corporativa de la UPV (o de l’entitat corresponent) al final, darrere de la persona i el càrrec que signa la convocatòria.

 

 

4.1. Disseny bilingüe
En el cas que es considere que la convocatòria per correu electrònic ha d’anar escrita en les dues llengües oficials de la UPV, és a dir, en valencià i en castellà, o també en anglès (o en una altra llengua), cal tenir en compte com organitzem els textos.

En un mateix missatge escrivim primer la convocatòria en valencià i tot seguit el text en castellà, tots dos amb el mateix tipus de lletra (arial o calibri preferentment) i la mateixa grandària (12), i amb una distribució espacial igual o similar.

Aquest disseny és l’adequat, ja que els textos de les convocatòries no són gaire extensos normalment, per tant, en obrir el missatge, l’usuari identifica de seguida les versions que n’hi ha.


EMAS upv